Wielsbeke bevindt zich op het kruispunt van de Leie en het kanaal Roeselare-Leie. Op beide vaarwegen doen we aanpassingen om schepen een vlottere doorgang te verlenen. Op de Leie doen we ook aan rivierherstel.

Leie Wielsbeke nieuwe sluis

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

Het kanaal wordt aangepast voor schepen tot klasse Va: 110 meter lang, 11,4 meter breed en een laadvermogen van 3.000 ton. Evenveel als 150 vrachtwagens! Dat vereist diep water, hoge bruggen, toegankelijke sluizen en ruimte om elkaar veilig te kruisen.

Specifiek voor Wielsbeke betekent dat een verruiming van de waterweg, de renovatie van oude kaaimuren, het vernieuwe van het regionaal overslagcentrum (River Terminal Wielsbeke),  het opwaarderen van natuurelementen, het vernieuwe van de brug in Ooigem, en de herstelling van de sluis van Ooigem.

Waarom

Kanaal Roeselare-Leie

Het kanaal Roeselare-Leie wordt aangepast voor hedendaagse binnenvaartschepen. Het kanaal is een belangrijke trafiekzone waarlangs steeds meer goederen vervoerd worden, en kan een upgrade gebruiken.

Leie

Wielsbeke ligt langs de Leie, daar waar het kanaal Roeselare-Leie en de rivier samenvloeien. Hier doen we tal van aanpassingen om de Leie toegankelijker te maken voor grotere schepen.

Wanneer

Kanaal Roeselare-Leie

Het goedgekeurde projectplan voor de opwaardering van het kanaal Roeselare-Leie schetst het toekomstig traject dat wordt uitgezet om de opwaardering van het Kanaal Roeselare-Leie projectmatig en budgettair verder vorm te geven binnen het Seine-Schelde programma.

Leie

De werken voor de renovatie en de uitbreiding van de River Terminal in Wielsbeke zijn in 2022 beëindigd. De nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve is reeds in gebruik. In 2021 startte de renovatie van de stuw, de bouw van de vispassage en de bouw van een nieuw dienstgebouw, deze werken zullen in juni 2023 voltooid zijn.