In Wielsbeke werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

Moderne schepen zijn langer en breder, dus moeten we de vaarweg hieraan aanpassen. Omdat deze schepen meer lading kunnen vervoeren, liggen ze dieper in het water en hebben ze ook onder de waterspiegel meer ruimte nodig.

Bij de verruiming van de Leie wordt rekening gehouden met de aangrenzende natuurvriendelijke oevers. Door op een slimme manier te verruimen, voornamelijk onder water, combineren we de nodige ruimte voor de schepen met brede, natte oeverstroken.

Waarom

De Leie moet verruimd worden om een vlotte doorgang te verlenen aan grotere schepen. Zij hebben immers meer plaats nodig om veilig te varen en kruisen. Door meer ruimte te creëren, wordt de Leie heel wat toegankelijker voor de binnenvaart.

Wanneer

De Leie wordt in verschillende fases gemoderniseerd. In totaal pakken we 45 kilometer van de rivier aan – goed voor 90 kilometer oevers, dus. Dat kan je niet zomaar in één keer. Daarom pakken we deel per deel aan, van noord naar zuid. We beginnen tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve en gaan door naar het stuk tussen Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke. Vervolgens werken we tussen Harelbeke en Menen, om tenslotte het stuk tussen Menen en Wervik aan te pakken.

In eerste instantie werd er uitvoerig gesproken met verschillende partners. Dat resulteerde in een visie voor een toegankelijkere Leie voor de binnenvaart. In het najaar van 2015 startte vervolgens de studie naar de modernisering van de Leie: verruiming, zwaaikommen, passeerstroken, natuurvriendelijke oevers, meanders, een aantal wegbruggen en fietsers- en voetgangersbruggen.

Intussen is er een globaal voorontwerp dat sinds midden 2017 klaar is. Dat voorontwerp werken we verder uit, deel per deel. In de studie bekijken we tal van elementen zoals de nautische voorwaarden, stabiliteit, ruimtelijke planning, groenbeheer, nutsleidingen … Hiermee werken we een definitief ontwerp uit.

De werken voor de verdieping van de Leie in Wielsbeke starten ten vroegste in 2022.

Waar?

De Leie in Wielsbeke wordt verruimd om een vlotte doorgang te verlenen aan grotere schepen.