In Wielsbeke werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

River Terminal Wielsbeke is een regionaal overslagcentrum langs de Leie. In een overslagcentrum worden goederen gestockeerd en wisselen ze van transportmiddel, bijvoorbeeld van vrachtwagen naar binnenschip of omgekeerd. Dit noemen we een multimodaal transport. De spreiding van het vervoer over verschillende transportmiddelen en een flexibele planning vormen een deel van de oplossing voor het Vlaams mobiliteitsprobleem.

De River Terminal Wielsbeke is een multipurpose terminal. Dit houdt in dat er verschillende soorten ladingdragers behandeld worden zoals containers, bulk en paletten. In het verleden was dit beperkt tot enkel containers. De binnenvaartterminal heeft dus al een grote evolutie achter de rug: van pure containerterminal tot een multipurpose terminal, die wordt uitgebaat door de gespecialiseerde goederenbehandelaars Ship-it en Delcatrans.

Binnenkort wordt het overslagcentrum zowel gerenoveerd als uitgebreid. De huidige kaaimuur van 255 meter wordt onder handen genomen en we leggen nog eens 70 meter extra kaaimuur aan. Daarnaast herstellen we ook het kaaiplateau en komt er 5.000 m² bij. Om deze aanpassingen te realiseren, werken we samen met de POM West-Vlaanderen. Door deze samenwerking kan de River Terminal Wielsbeke nog beter inspelen op een efficiëntere goederenoverslag en op de ontwikkeling van bijkomende activiteiten en diensten met strategische en logistieke waarde.

Waarom

Als we willen dat meer goederentransport via het water verloopt, hebben we nood aan bijkomende overslagcapaciteit. Nadat de goederen het grootste deel van hun reis per schip hebben afgelegd, moeten ze immers nog het laatste stukje landinwaarts vervoerd worden per trein of vrachtwagen. Om de omschakeling naar een ander vervoersmiddel mogelijk te maken, heb je een overslagcentrum nodig. In Wielsbeke renoveren en breiden we de bestaande River Terminal Wielsbeke uit.

Door deze werken zal de overslag van goederen op een efficiëntere manier kunnen verlopen en wordt de overslagcapaciteit van het overslagcentrum vergroot. Zo spelen we in op de groei van de overslagactiviteiten langsheen het traject.

Wanneer

Begin mei 2020 zijn de renovatie- en uitbreidingswerken gestart. In het voorjaar van 2022 werden de werken afgerond.

Waar?

Op de kaart kan je situeren waar we deze aanpassing uitvoeren. Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.