In Wielsbeke doen we aan rivierherstel, zo geven we de natuur opnieuw alle kansen.

Wat

Stuwen regelen de stand van het water, maar dat betekent wel dat ze voor vissen een groot obstakel vormen. Aan de stuw in Sint-Baafs-Vijve op de oude Leie-arm, bouwen we dan ook een vispassage om de verplaatsing van de vissen makkelijker te maken.

Ook de stuw wordt gerenoveerd. De bovenbouw krijgt een hedendaagse look die aansluit bij de stijl van het nieuwe dienstgebouw en de elektromechanische uitrusting wordt volledig vernieuwd.

Waarom

Vissen verplaatsen zich voortdurend in een waterloop op zoek naar voedsel, voortplantingsplaatsen, overwinteringsgebieden of nieuwe leefgebieden. Stuwen zorgen voor een te hoge stroomsnelheid waardoor vissen er niet zomaar voorbij kunnen zwemmen.

Aan de stuw in Sint-Baafs-Vijve, op de oude Leie-arm, bouwen we dan ook een vispassage. De stuw zelf wordt ook gerenoveerd.

Wanneer

De werken op het terrein zijn in het najaar van 2021 gestart en zullen in juni 2023 voltooid zijn.

Waar?

Op de kaart kan je situeren waar we deze aanpassing uitvoeren. Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.