Oeververbinding rechteroever eiland D’Hooie

Wat, waarom, wanneer?

 

 

Wat

De Vlaamse Waterweg nv is met het project Seine-Schelde Vlaanderen bezig aan de opwaardering van de Leie tussen Gent en het Seine-bekken in Frankrijk. Deze opwaardering omvat naast het optimaliseren van de vaarweg voor de scheepvaart ook het leven in en aan het water en de beleving langs het water.

Waarom

Deze opwaardering omvat naast het optimaliseren van de vaarweg voor de scheepvaart ook het leven in en aan het water en de beleving langs het water. Recreatief en functioneel fietsen maakt daar deel van uit. Maar wie op de rechteroever van de Leie fietst, moet tussen Zulte en Waregem een omweg maken. Het voorkeurstracé voor een veiliger fietstraject bestaat in de bouw van een nieuwe brug voor fietsers en wandelaars ter hoogte van de jachthaven in Zulte. Via een nieuw pad langs de oude Leiearm op het eiland D’Hooie wordt de stuw bereikt. Een overspanning ter hoogte van de stuw zorgt dat de tocht op de rechteroever van de Leie kan voortgaan.

Wanneer

Het dossier bevindt zich in de studiefase.

Waar?

De nieuwe fietsverbinding zal via een nieuwe brug over het eiland D'Hooie lopen.