Aanleggen natuurvriendelijke oevers langs de Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve

Om de werken op de Leie goed te kunnen coördineren, werd de Leie opgedeeld in verschillende onderdelen genaamd ‘panden’. Het eerste pand 140 op de Leie loopt van Deinze tot aan de sluis van Sint-Baafs-Vijve in Wielsbeke.

Wat

Klaar voor de toekomst

We voeren hier niet alleen een aanpassing van de vaarweg uit ten voordele van grotere schepen, maar we hebben ook aandacht voor rivierherstel en recreatie. De werken tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve hebben dus verschillende doelstellingen: enerzijds moet de Leie aangepast worden voor de scheepvaart van de toekomst, anderzijds moet de rivier opnieuw haar plaats innemen in het landschap en versterken we de natuurwaarden.

Iedereen geniet mee

Dat is ook goed nieuws voor iedereen die graag langs de waterkant vertoeft. Waar je nu overwegend hoge struiken aantreft, fiets of wandel je straks door een gevarieerd landschap. Om te genieten van al dit moois zullen op verschillende locaties ook rustpunten ingericht worden voor wandelaars en fietsers. Daarnaast zullen ook vissers straks rustige plaatsjes vinden om hun dobber uit te gooien.

Waarom

In het verleden werden heel wat rivieren geschikt gemaakt voor de binnenvaart. Maar helaas hebben de oevers van rivieren zoals de Leie daardoor hun natuurlijke waarde verloren ... Tijd om de oevers in ere te herstellen.

Soorten natuurvriendelijke oevers

Wanneer er voldoende ruimte beschikbaar is tussen de nieuwe vaarweg en het jaagpad, bekijken we hoe we het ecosysteem in één klap kunnen versterken door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Zo krijgen nog meer planten en diersoorten een nieuwe thuis zonder dat dit een probleem vormt voor de scheepvaart. Waar dit niet mogelijk is, voorzien we een natuurtechnische oever of een kaaimuur, afhankelijk van de mogelijkheden ter plaatse. Al geven we natuurlijk de voorkeur aan die eerste! Natuurvriendelijke oevers bestaan in een brede waaier aan soorten en kleuren, met elk hun eigen verdiensten. Vooroevers met moeraszones of open water, ondiepe zones met veel planten, oeverzwaluwwanden met steile zand- of kunstwanden, fauna-uitstapplaatsen … Het aanbod is groot!

Wanneer

De Leie wordt in verschillende fases gemoderniseerd. In totaal pakken we 45 kilometer van de rivier aan. Dat kan je niet zomaar in één keer. Daarom pakken we deel per deel aan, van noord naar zuid. We beginnen tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve (Pand 140) en gaan door naar het stuk tussen Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke (Pand 150). Vervolgens werken we tussen Harelbeke en Menen, om tenslotte het stuk tussen Menen en Wervik aan te pakken.

De werken aan de Leie in Deinze zijn gestart in het voorjaar van 2022.  Onderstaand kan je de status volgen.

Waar?

Om de werken op de Leie goed te kunnen coördineren, werd de Leie opgedeeld in verschillende onderdelen genaamd ‘panden’. Het eerste pand (genaamd pand 140) op de Leie loopt van Deinze tot aan de sluis van Sint-Baafs-Vijve in Wielsbeke.

Statusupdates

Update november 2022

Projectingenieur Stéphan Creëlle geeft een toelichting over de status van de werken in onderstaande video.

Projectingenieur Stéphan Creëlle aan het woord