Deinze bevindt zich op het kruispunt van de Leie en het Afleidingskanaal van de Leie. Op beide vaarwegen doen we aanpassingen om schepen een vlottere doorgang te verlenen. Op de Leie doen we ook aan rivierherstel.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

In Deinze werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven. Ook doen we hier aan rivierherstel en geven we zo de natuur weer alle kansen. Verder hebben we aandacht voor recreatie, zodat iedereen mee kan genieten van het water en haar omgeving.

Waarom

Deinze ligt op het kruispunt van het Afleidingskanaal van de Leie en het kanaal Gent-Oostende en leidt de weg naar de Ringvaart om Gent. De stad ligt dus op heel wat belangrijke verkeersaders voor de scheepvaart.

Hedendaagse schepen zijn groter dan vroeger en kunnen meer goederen in één keer vervoeren. Op beide rivieren worden heel wat aanpassingen gedaan voor de scheepvaart van de toekomst.

Wanneer

De werken op het Afleidingskanaal van de Leie zijn klaar sinds eind 2017. De start van de werken voor de verruiming van de vaarweg, de nieuwe Lovelingbrug en de aanlegsteiger zijn eind 2021 opgestart.

Toegankelijkheid tijdens de werken

Tijdens de werken zijn er verschillende omleidingen van kracht voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer.

Auto

Fiets

Voetganger