In Deinze werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

Moderne schepen zijn langer en breder, dus moeten we de vaarweg hieraan aanpassen. Omdat deze schepen meer lading kunnen vervoeren, liggen ze dieper in het water en hebben ze ook onder de waterspiegel meer ruimte nodig. 

Bij de verruiming van de Leie wordt rekening gehouden met de aangrenzende natuurvriendelijke oevers. Door op een slimme manier te verruimen, voornamelijk onder water, combineren we de nodige ruimte voor schepen met brede, natte oeverstroken.

Waarom

De Leie moet verruimd worden om een vlotte doorgang te verlenen aan grotere schepen. Zij hebben immers meer plaats nodig om veilig te kunnen varen en kruisen. Door meer ruimte te creëren, wordt de Leie heel wat toegankelijker voor de binnenvaart.

Wanneer

De Leie wordt in verschillende fases gemoderniseerd. In totaal pakken we 45 kilometer van de rivier aan. Dat kan je niet zomaar in één keer. Daarom pakken we deel per deel aan, van noord naar zuid. We beginnen tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve en gaan door naar het stuk tussen Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke. Vervolgens werken we tussen Harelbeke en Menen, om tenslotte het stuk tussen Menen en Wervik aan te pakken.

De werken aan de Leie in Deinze zijn gestart in het voorjaar van 2022 en zullen tegen eind 2024 afgerond zijn.. Via deze link kan je de laatste updates vinden.

Waar?

De Leie in Deinze wordt verruimd om een vlotte doorgang te verlenen aan grotere schepen.