In Deinze investeerden we in een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Wat

Een passeerstrook is een lokale verbreding van de waterweg. Het is een tijdelijke aanmeerplaats van ongeveer 570 meter lang, waarnaar grote schepen en duwkonvooien kunnen uitwijken om een tegenligger te laten passeren. Een duwkonvooi is doorgaans 190 meter lang. De passeerstrook zelf is niet te krap bemeten en is dus langer. Zo kan een schip makkelijk uitwijken en hoeft het geen moeilijke manoeuvres uit te voeren.

In Nevele (Deinze) is de bouw van de passeerstrook gecombineerd met een inlaatzone, ook wel ‘slipway’ genoemd, voor de boot van de brandweer. Deze inlaatzone bestaat uit een parkeerplaats voor de brandweerwagen en een trap en ladder om het water in te gaan. Deze zone is klaar en ligt ter hoogte van de nieuwe brandweerkazerne.

Waarom

Grotere schepen moeten een vlotte en veilige toegang krijgen tot het waterwegennetwerk. We passen onze waterwegen aan hun noden aan, maar vaak moeten we werken met een beperktere ruimte. Om ervoor te zorgen dat ze elkaar toch kunnen kruisen, hebben we in Nevele (Deinze) een passeerstrook aangelegd. Het schip in de passeerstrook wacht tot het schip uit de andere richting voorbij gevaren is en zet vervolgens zijn reis verder.

Wanneer

De bouw van de passeerstrook is reeds afgewerkt sinds 2015.

Waar?

Op de kaart kan je situeren waar we deze aanpassing uitvoeren. Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.