Het Afleidingskanaal van de Leie is een schakel in het netwerk van Seine Schelde Vlaanderen. Met dit netwerk investeren we in de toekomst van de binnenvaart in Vlaanderen en in het hart van Europa.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

Het Afleidingskanaal van de Leie, tussen Nevele en Deinze, werd aangepast voor schepen van klasse Vb. Daarnaast zijn rivierherstel en recreatie op het Afleidingskanaal van de Leie een belangrijk onderdeel. Kanalen zijn kunstmatig aangelegd en hebben vaak rechte oevers. Om de natuur alle kansen te geven, hebben we verschillende aanpassingen gedaan. Milieu en economie weer met elkaar verzoenen is dan ook één van onze prioriteiten. Daarnaast geven we iedereen de mogelijkheid om te genieten van het water en haar omgeving.

Waarom

Net zoals de Leie zelf speelt het Afleidingskanaal van de Leie (dat erop aansluit) een grote rol in de betere verbinding voor hedendaagse binnenvaartschepen. Ze krijgen dan ook dezelfde aanpassingen. 

Een deel van het Afleidingskanaal van de Leie, van Deinze tot Schipdonk, verbindt de Leie ook met heel wat belangrijke vaarwegen richting de havens en de Westerschelde: het kanaal Gent-Oostende en de Ringvaart om Gent. Het kanaal Gent-Oostende vormt de toegang richting de zeehavens van Brugge en Oostende. De Ringvaart om Gent opent de deur naar de Westerschelde en de havens van Gent, Vlissingen en Antwerpen.

Wanneer

Binnenvaart en recreatie

Op het Afleidingskanaal van de Leie werken we in Deinze en Nevele. De bochtverbredingen zijn zo goed als afgewerkt, maar er zijn nog andere aanpassingen nodig. Zo moet de vaarweg nog gebaggerd worden. Verder komt er in Nevele een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug en een aanlegsteiger.

Al deze werken zullen, zonder onvoorziene omstandigheden, in de loop van 2020 starten.

Rivierherstel

Het Afleidingskanaal van de Leie is geen rivier, maar is sinds het voorjaar van 2017 toch een stuk natuurvriendelijker geworden. Zo werden er op verschillende plaatsen fauna-uitstapplaatsen voorzien. 

Gewicht
-95

Locaties

Op de kaart en hieronder kan je zien welke steden en gemeenten aan deze vaarweg deel uitmaken van het project.