In Deinze investeerden we in een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

Het Afleidingskanaal van de Leie werd verruimd om een vlotte doorgang te verlenen aan grotere schepen. Zij hebben immers meer plaats nodig om veilig te kunnen varen en kruisen. Moderne schepen zijn breder, dus moeten we de vaarweg naargelang aanpassen. Omdat deze schepen meer lading kunnen vervoeren, liggen ze dieper in het water en hebben ze ook onder de waterspiegel meer ruimte nodig.

Waarom

Om grotere schepen een vlotte doorgang te verlenen op de Leie, werd het Afleidingskanaal van de Leie verruimd. Door meer ruimte te creëren, wordt de Leie heel wat toegankelijker voor de binnenvaart.

Wanneer

Het Afleidingskanaal van de Leie werd reeds grotendeels verruimd. Er zijn enkel nog baggerwerken noodzakelijk om overtollig slib weg te nemen. De uitvoeringstermijn loopt van 2022 tot 2024.

Waar?

Het Afleidingskanaal van de Leie in Deinze werd verruimd om een vlotte doorgang te verlenen aan grotere schepen.