Deinze ligt op het kruispunt van het Afleidingskanaal van de Leie en het kanaal Gent-Oostende en leidt de weg naar de Ringvaart om Gent. De stad ligt dus op heel wat belangrijke verkeersaders voor de scheepvaart.

 

Afleidingskanaal van de Leie

Het Afleidingskanaal van de Leie loopt tot aan de zwaaikom, ter hoogte van De Brielmeersen, en vloeit daarna over in de Leie. Deze waterloop is niet te verwarren met de toeristische Leie, die ook door Deinze stroomt. Op het Afleidingskanaal van de Leie varen heel wat hedendaagse schepen, die groter zijn dan vroeger. Deze schepen kunnen meer goederen in één keer vervoeren. Ze zijn langer en dus minder wendbaar, waardoor ze niet zomaar elke bocht aankunnen. Daarom hebben we in Deinze heel wat bochten verbreed.

Om grotere schepen een vlotte doorgang te verlenen op de Leie, werd het Afleidingskanaal van de Leie verruimd. Door meer ruimte te creëren, wordt de Leie heel wat toegankelijker voor de binnenvaart.

Ook hebben we in Nevele een passeerstrook aangelegd, waar de grootste schepen elkaar veilig kunnen kruisen. Het schip in de passeerstrook wacht tot het schip uit de andere richting voorbij gevaren is en zet vervolgens zijn reis verder.

Naast betere infrastructuur voor de binnenvaart hebben we in Nevele ook aandacht voor rivierherstel en recreatie. De huidige fietsers- en voetgangersbrug die Nevele met Vosselare verbindt, wordt vernieuwd. Zo zetten we sterker in op recreatieve en functionele fietsverbindingen. In de buurt van de fietsers- en voetgangersbrug wordt een aanlegsteiger voor pleziervaart gebouwd, want naast de beroepsvaart zijn er heel wat recreatieve gebruikers van onze waterwegen. Tot slot voorzien we fauna-uitstapplaatsen. Hier kunnen dieren makkelijk uit het water geraken om langs de oevers op zoek te gaan naar een nestplaats of lekkers op het land.

Leie

Om grotere schepen een vlotte doorgang te verlenen op de Leie, wordt de rivier verruimd. Door meer ruimte te creëren, wordt de Leie heel wat toegankelijker voor de binnenvaart. 

Ook de bestaande zwaaikom wordt aangepakt, want door de jaren heen is deze verzand. Gevolg: ze is niet diep genoeg meer voor zwaarder geladen schepen. Daardoor is het onmogelijk geworden voor schepen om te keren en moeten ze doorvaren tot in Sint-Baafs-Vijve of Schipdonk, om daar pas te draaien.

Naast betere infrastructuur voor de binnenvaart hebben we in Deinze ook aandacht voor rivierherstel. In Grammene en tussen Gottem en Zulte verbinden we oude meanders opnieuw met de Leie. Ook de oevers worden op een natuurvriendelijke manier hersteld, zodat ze een waar paradijs voor typische rivierfauna en -flora worden. Fauna-uitstapplaatsen maken het plaatje compleet: hier kunnen dieren makkelijk uit het water geraken om op het land een nestplaats of wat lekkers te zoeken.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.