In Deinze werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Wat

De huidige loskade ter hoogte van Noorderwal in Deinze is te klein voor de verwachte scheepvaart en beschikt niet over de nodige laad- en loscapaciteit. Daarnaast zorgt de constructie ervoor dat de vaarweg versmalt in de bocht waardoor het frequent laden en lossen van schepen niet mogelijk is. De bestaande loskade wordt dan ook afgebroken en we bouwen een volledig nieuwe, langere kaaimuur.

Waarom

De Leie wordt in verschillende fases gemoderniseerd. In totaal pakken we 45 kilometer van de rivier aan. Dan kan je niet zomaar in één keer. Daarom pakken we deel per deel aan, in totaal zijn er vier. De huidige loskade ter hoogte van Noorderwal in Deinze ligt in het eerste deel van deze werken, wat wij ‘pand 140’ noemen: het eerste rivierpand of deel van de Leie dat we moderniseren. 

Om de modernisering van de Leie te realiseren, zijn heel wat baggerwerken nodig en zal er dus heel wat grond over zijn. Deze extra grond wordt zoveel mogelijk over het water vervoerd en verzameld om daarna weggebracht te worden. Deze extra grond zal voornamelijk verzameld worden op het laguneveld ter hoogte van Noorderwal. Om de grond te lossen, moeten de schepen kunnen beschikken over geschikte infrastructuur.

Wanneer

De werken voor de bouw van de nieuwe kaaimuur zijn in het najaar van 2021 gestart en zijn in april 2023 afgewerkt.

Waar?

Op de kaart kan je situeren waar we deze aanpassing uitvoeren. Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.