In Deinze werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

Wanneer een schip veilig van richting wil veranderen, moet het kunnen draaien. Achteruitvaren is niet onmogelijk, maar wel moeilijk en soms zelfs gevaarlijk. Daarom hebben grote en lange schepen een zwaaikom nodig: een lokale verbreding van de waterweg, waar ze veilig en vlot kunnen draaien of zwaaien. De zwaaikom in Deinze ligt vlakbij de Brielmeersen en is erg verzand. Het overtollige slib wordt gebaggerd zodat de zwaaikom terug gebruikt kan worden.

Waarom

Ook de bestaande zwaaikom wordt aangepakt, want door de jaren heen is deze verzand. Gevolg: ze is niet diep genoeg meer voor zwaarder geladen schepen. Daardoor is het onmogelijk geworden voor schepen om te keren en moeten ze doorvaren tot in Sint-Baafs-Vijve of Schipdonk, om daar pas te draaien.

Wanneer

De Leie wordt in verschillende fases gemoderniseerd. In totaal pakken we 45 kilometer van de rivier aan. Dat kan je niet zomaar in één keer. Daarom pakken we deel per deel aan, van noord naar zuid. We beginnen tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve en gaan door naar het stuk tussen Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke. Vervolgens werken we tussen Harelbeke en Menen, om tenslotte het stuk tussen Menen en Wervik aan te pakken.

In eerste instantie werd er uitvoerig gesproken met verschillende partners. Dat resulteerde in een visie voor een toegankelijkere Leie voor de binnenvaart. In het najaar van 2015 startte vervolgens de studie naar de modernisering van de Leie: verruiming, zwaaikommen, passeerstroken, natuurvriendelijke oevers, meanders, een aantal wegbruggen en fietsers- en voetgangersbruggen.

Intussen is er een globaal voorontwerp dat sinds midden 2017 klaar is. Dat voorontwerp werken we verder uit, deel per deel. In de studie bekijken we tal van elementen zoals de nautische voorwaarden, stabiliteit, ruimtelijke planning, groenbeheer, nutsleidingen … Hiermee werken we een definitief ontwerp uit.

De werken aan de Leie in Deinze starten in het voorjaar van 2022.

Waar?

Op de kaart kan je situeren waar we deze aanpassing uitvoeren. Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.