Het kanaal Roeselare-Leie scheert door het meest zuidelijke stukje van Oostrozebeke. De waterloop maakt deel uit van het grootscheepse project Seine Schelde Vlaanderen en is een cruciale schakel in de (inter)nationale binnenvaart.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

Het kanaal wordt aangepast voor schepen tot klasse Va: 110 meter lang, 11,4 meter breed en een laadvermogen van 3.000 ton. Evenveel als 150 vrachtwagens! Dat vereist diep water, hoge bruggen, toegankelijke sluizen en ruimte om elkaar veilig te kruisen.

Specifiek voor Izegem betekent dat een verruiming van de waterweg en de renovatie van oude kaaimuren.

Waarom

Grote en zware schepen liggen laag in het water en vereisen veel manoeuvreer- en passeerruimte. Daarom wordt het kanaal verdiept tot 4,2 meter en plaatselijk ook verbreed. Hoeveel precies hangt af van de specifieke omgevingsfactoren.

WATER- IN PLAATS VAN WEGTRANSPORT

De aanpassingswerken geven (meer) bedrijven de kans om hun goederen te transporteren via het water in plaats van de vervuilende en lawaaierige weg. Dat is beter voor het milieu en dé sleutel tot de oplossing voor ons fileprobleem.

MINDER OVERSTROMINGEN EN WATERRESERVE

Het verbreden en verdiepen van het kanaal betekent ook extra capaciteit om water op te vangen bij zware regenval en een grotere waterreserve in lange droogteperiodes.

 

Wanneer

Het goedgekeurde projectplan voor de opwaardering van het kanaal Roeselare-Leie schetst het toekomstig traject dat wordt uitgezet om de opwaardering van het Kanaal Roeselare-Leie projectmatig en budgettair verder vorm te geven binnen het Seine-Schelde programma.

 

Aanpassingen

 

Op de kaart en hieronder kan je zien welke aanpassingen we hier uitvoeren of onderzoeken.