Omdat Seine Schelde Vlaanderen meer is dan enkel investeren in een betere infrastructuur voor de binnenvaart, bouwen we ter hoogte van de Grondwetstraat een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug.

Een hart voor zwakke weggebruikers

De fietsers- en voetgangersbrug vormt samen met de nieuwe brug in de Rijselstraat één harmonieus geheel; daarom lijken de ontwerpen sterk op elkaar. Zo zal de brug eveneens uit staal gemaakt worden en bevindt de draagstructuur van de brug zich onder het brugdek. Toch krijgt de brug, met een lengte van 62 meter, een eigen identiteit. In plaats van de v-vormige pijlers van de wegbrug, wordt hier gekozen voor een brug in een S-vorm en eenvoudige, schuine palen die de brug zullen dragen. Een flauwe helling van 4% zorgt voor een vlotte doorgang voor fietsverkeer.

En de ligging?

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug komt ter hoogte van de Grondwetstraat en zal een belangrijke oversteekplaats vormen voor fietsers die vanuit Lauwe komen. Bovendien ligt deze brug op de bovenlokale fietssnelweg Komen-Deinze. Daarnaast zal hij uiteraard ook voor lokale bewoners een bijkomende oversteekplaats vormen.

S-vorm neemt de bovenhand

De vrije hoogte van 7 meter voor de scheepvaart in combinatie met een flauwe helling van 4% zorgt ervoor dat de hellingen behoorlijk lang zijn. Een vijftal scenario’s voor de landingen werden vergeleken en uiteindelijk werd in overleg met de stad gekozen voor een S-vorm. Heel wat randvoorwaarden speelden hierbij een rol zoals beschikbare ruimte op beide oevers, een veilige doorgang voor snel fietsverkeer, mogelijkheden voor ontwikkelingen van het Barakkenpark ...

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.