De Vlaamse Waterweg nv laat de werken uitvoeren door de aannemerscombinatie:

 • Artes Depret (Deel Burgerlijke bouwkunde)
 • Victor Buyck Steel Construction (Deel staalbouw)
 • Agidens infra Automatisation (Elektrische werken)
 • Vandezande (Mechanica)

Kostprijs: 13.637.486,16 euro (excl. BTW)

Naamgeving sluis:

 • Omloopriolen
 • Stalen Sluisdeuren
 • Draaipunten

Planning

Natte opmeting

Doel: Opmeten van de omloopriolen, zodat de afsluitconstructie kan gemaakt worden voor de effectieve droogzetting.

Periode: weekend 27 en 28 februari (Zaterdag 27/02 om 18u00 tot zondag 28/02 10u00 en Zondag 28/02 18u00 tot maandag 29/02 om 6u00)

Hinder: Geen stremming nodig (werken gebeuren tijdens niet operationele uren sluis)

Droge opmeting (1e droogzetting)

Doel: Opmeten en inspecteren van de sluis in een droge omgeving. Hiervoor moet:

 • De sluis droog gezet worden
 • Sluisdeuren geïnspecteerd worden
 • Draaipunten geïnspecteerd worden

  Nakijken hoe de sluis lange tijd droog kan worden gehouden ifv de 2e droogzetting.
  Inspectie van de betonstructuur

Periode: weekend  21, 22 en 23 mei (72 uur)

Hinder: 1e korte stremming zaterdag 21/05 om 0u00 tot maandag 23/05 om 24u00

Voorbereidingsperiode

In deze periode worden de gegevens van de inspectie en de opmetingen geanalyseerd.

Aan de hand van deze gegevens worden de laatste details verwerkt in finale uitvoeringsplannen.

Hierna wordt de voorbereiding en fabricatie van nieuwe elementen opgestart.

Deze periode geeft de gebruikers van het kanaal ook de tijd om zich voor te bereiden op de volgende fase.

 

Renovatie sluis (2e droogzetting)

Doel: Vernieuwen volgende delen en aanpassen aan de hedendaagse eisen en normen:

 • Deuren
 • Omloopriolen
 • Taatsen
 • Drukstoelen
 • Drempel
 • Laddernissen
 • Wielschuiven
 • Vlottende bolders
 • Algemene betonherstellingen

Periode: start 2e droogzetting: ten vroegste in de zomer van 2023 (de exacte timing wordt nog bepaald in overleg met alle betrokken bedrijven en watergebonden klanten)

Hinder:de werken worden zodanig georganiseerd met een maximale inzet van ploegen, 24/7 de klok rond werkend, om de scheepvaartstremming te beperken  tot maximaal 35 kalenderdagen

Overzicht werken

Droog zetten sluis en afsluiten met schotten:

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.