In maart 2020 zouden we infomomenten organiseren over de onderzoeksresultaten van de studie van het kanaal Bossuit-Kortrijk, maar helaas strooide het coronavirus roet in het eten. Door te klikken op onderstaande onderzoeksvragen vind je de informatie zoals we die zouden brengen op de infomomenten.

We starten met een korte kadering van de kanaalstudie. Zo duiden we nog even welke gebieden we onderzoeken en welke alternatieven voor de verbinding met de Leie we onder de loep nemen. Deze info staat ook uitgebreid beschreven in onze alternatievenonderzoeksnota.

Vervolgens gaan we in op de vele aspecten die we onderzoeken, thema per thema. Per aspect schetsen we wat het geïntegreerd onderzoek ons geleerd heeft en duiden we de info aan de hand van figuren.

We nodigen je graag uit om jouw ideeën, opmerkingen en vragen aan ons te bezorgen als je die hebt. Je kan ons bij voorkeur contacteren via onderstaand formulier, maar vragen kunnen ook telefonisch gesteld worden:

  • Contactformulier (dit formulier werd afgesloten)
  • 09 292 12 11

De kanaalstudie

Het kanaal Bossuit-Kortrijk verbindt de Leie en de Boven-Schelde. Uit trafiekvoorspellingen over het toekomstige, verwachte scheepvaartverkeer blijkt dat we het kanaal in de studie kunnen opdelen in twee. De exacte opdeling wordt gemaakt ter hoogte van de La Flandrebrug in Zwevegem.

  • Enerzijds heb je het stuk tussen de Boven-Schelde en Zwevegem (opwaarts kanaalgedeelte), waar eventuele aanpassingen voor de binnenvaart vrij beperkt zijn. Dit gedeelte werd in de jaren ‘70 immers al vernieuwd. De bestaande infrastructuur voldoet al vrij goed aan de noden van grotere schepen.
  • Anderzijds heb je het stuk tussen Zwevegem en de Leie (afwaarts kanaalgedeelte), waar ingrijpendere verbeteringen nodig zijn. Hier is de vaarweg te smal en zijn de historische, beschermde sluizen te klein voor moderne schepen. De trafiekvoorspellingen tonen bovendien aan dat dit vernieuwde gedeelte intensief gebruikt zal worden door de binnenvaart dankzij de aanwezigheid van heel wat lokale bedrijvigheid.

Voor het kanaalgedeelte tussen de Boven-Schelde en Zwevegem werken we zoveel mogelijk binnen de contouren van het bestaande kanaal. Voor het kanaalgedeelte tussen Zwevegem en de Leie onderzoeken we drie tracés (rechtdoor-, bypass- en ringtracé) om de verbinding tussen de Leie en het kanaal te maken.

 

Nautica

 

Omgeving

Ruimte

 

Erfgoed

 

Natuur

 

Water

 

Recreatie

 

Economie

 

Mobiliteit

 

Uitvoerbaarheid

 

Financieel

 

Toekomstmogelijkheden

De bijhorende onderzoeksaspecten zijn nummer 27 en 28: nautische (OA 27) en ruimtelijke (OA 28) toekomstmogelijkheden. Toekomstmogelijkheden zitten echter in elk thema vervat en kan je niet zomaar aan één onderzoekselement toewijzen. Daarom geven we hier nog eens de samenvatting:

Uit het onderzoek komen ook heel wat interessante én veelbelovende mogelijkheden naar voor om de ruimte langs het kanaal een upgrade te geven. Al die opties onderzoeken we verder om te bekijken in welke mate ze te combineren zijn. Hiervoor zitten we nog rond de tafel met de partners, maar een aantal mogelijkheden zijn:

  • Een stadspark of ander bijkomend groen
  • Verhogen van alle bruggen voor drielaagse containervaart
  • Recreatieve invullingen
  • De drie historische sluizen behouden voor de pleziervaart
  • Een extra fietsverbinding

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.