Het Moleneiland was een ideale thuishaven voor de werfkeet van de aannemer. Hier werkte hij en werd de situatie op het terrein van dichtbij opgevolgd. Na de werken transformeerden we het Moleneiland tot een aantrekkelijke plek aan het water.

Water tot aan de Banmolens

Met de Leiewerken pakten we meteen ook de omgeving van de rivier aan. Zo verbonden we de oude Leie-arm aan de Banmolens opnieuw met de Leie en stroomt het water nu terug tot aan de Banmolens. Die verbinding wordt ook wel de ‘intake’ of ‘waterinlaat’ genoemd.

Nieuwe bruggen

De bestaande brug voor fietsers en voetgangers aan het uiteinde van het Moleneiland bewaarden we. Daarnaast kwam er een nieuwe draaibrug voor de zwakke weggebruiker: de Bloemmolenbrug. Deze brug ligt tussen het stadscentrum en het eiland. Daarmee zorgen we voor een betere toegankelijkheid en een vlottere verplaatsing voor fietsers en voetgangers. Tot slot zorgt een nieuwe Banmolenbrug voor een vlot lokaal verkeer. Deze vaste brug kwam over de waterinlaat aan de Banmolens te liggen, waar het water weer tot aan dit historische gebouw stroomt.

Vispassage aanleggen

Een stuw regelt de stand van het water. Voor vissen vormt ze dus een obstakel. Het onderwaterleven kan niet voorbij de stuw op zoek naar voedsel of een schuilplaats. Daarom bouwden we vlak bij de nieuwe stuw in Harelbeke een vispassage, zodat vissen het terrein voorbij de stuw kunnen verkennen.

Bovenop de gloednieuwe vispassage monteerden we de bovenbouw van de oude stuw. Dit belangwekkend stuk industrieel erfgoed vormt een passerelle over de vistrap. Van hieruit krijgen voorbijgangers een unieke blik op de vismigratie.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.