De modernisering van het kanaal Bossuit-Kortrijk is een ingewikkeld project waarbij we rekening houden met talrijke aspecten. Om te weten wat de beste oplossingen zijn, brengen we ze eerst stuk voor stuk in kaart. Dit wordt momenteel onderzocht.

Procedure voor complexe projecten

De modernisering van het Kanaal Bossuit-Kortrijk is allerminst eenvoudig. Dat komt enerzijds door de aanwezigheid van historische, beschermde sluizen op het kanaal en de ruimtelijke impact van het project op het stedelijk gebied van Kortrijk en Harelbeke. Anderzijds zitten er heel wat gesprekspartners aan tafel. 

Het project wordt daarom behandeld volgens het Vlaams decreet Complexe Projecten. Deze nieuwe werkwijze brengt verschillende beleidsprocedures samen. Zo kunnen zelfs erg ingewikkelde projecten verwezenlijkt worden binnen een aanvaardbare termijn.

Open communicatie staat daarbij centraal. Om van de modernisering van het kanaal een succesverhaal te maken, moet de Vlaamse overheid het project goed onderbouwen. Vakkundig advies inwinnen én positief samenwerken met de bevolking is een must.

Ankerpunten in de studie

De procedure Complexe Projecten telt vier fases met drie beslissingsmomenten. Momenteel bevinden we ons in de onderzoeksfase.

 

Verkenningsfase

Eind 2016 begon het onderzoeksteam de mogelijkheden te verkennen om het kanaal aan te passen voor hedendaagse binnenvaartschepen. Op 8 september 2017 gaf de Vlaamse Regering vervolgens het startschot voor de onderzoeksfase: de startbeslissing. Daarmee zit de verkenningsfase erop, en werd de volgende projectfase officieel ingeluid. 

Onderzoeksfase - huidige fase

In deze fase zoeken we een oplossing voor de binnenvaart op het kanaal én in de omgeving. Deze antwoorden worden omschreven in een onderzoeksnota met de mogelijke alternatieven: de alternatievenonderzoeksnota. Enerzijds beschrijft deze nota welke alternatieven een oplossing bieden. Anderzijds staat er hoe deze alternatieven onderzocht kunnen worden.

Wanneer de nota klaar is, volgt er een moment voor publieke raadpleging. Met die adviezen kan het onderzoek terug aanvatten en worden alle puzzelstukken samengelegd om uiteindelijk tot een voorkeursbesluit te komen. Hierin staat wat de beste oplossing is voor de binnenvaart en de omgeving van het kanaal.

Wil je de huidige fase gedetailleerder doornemen? Neem dan een kijkje op de webpagina over de studie.

Uitwerkingsfase

Van zodra de Vlaamse Regering een voorkeursbesluit heeft genomen, kan de studie concreet uitgewerkt worden. In een projectonderzoeksnota worden de gekozen alternatieven, de werkmethoden en hun impact op de omgeving verder beschreven. 

Hierna volgt opnieuw een moment voor publieke raadpleging waarbij de resultaten besproken worden met alle belanghebbenden. Met deze feedback gaan we tenslotte richting een projectbesluit. 

Met het projectbesluit bereiken we de eindmeet van het studietraject en gaan we over naar de uitvoering op het terrein.

Uitvoeringsfase

Na het voorbereidend studiewerk kunnen we beginnen met de feitelijke modernisering van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Hiervoor moeten we echter eerst de nodige vergunningen aanvragen en een aannemer zoeken. Er worden ook een planning en werkverdeling opgesteld. 

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.