We bekijken of en hoe het kanaal in de toekomst aangepast kan worden voor schepen tot klasse Va. Dat zijn schepen die 110 meter lang en 11,4 meter breed zijn. Deze schepen kunnen tot 3.000 ton goederen vervoeren, wat zoveel is als 150 vrachtwagens. Een uitgebreide studie naar de modernisering van het kanaal is nog volop aan de gang. 

Het kanaal bevat heel wat elementen die van dit onderzoek een ingewikkelde opdracht maken. Het onderzoeksteam houdt rekening met een aantal uitgangspunten om tot realistische oplossingen te komen. Het team bekijkt alvast de volgende elementen, die noodzakelijk zijn om het kanaal toegankelijk te maken voor hedendaagse schepen:

Vaarweg verruimen

Om grotere schepen vlot te laten passeren, moet een vaarweg doorgaans 4,5 meter diep zijn. Deze schepen hebben immers een groter laadvermogen, waardoor ze dieper in het water liggen. Daarnaast hebben ze ook grotere afmetingen en zijn er plaatselijk verbredingen nodig om veilig een bocht te nemen en elkaar vlot te kruisen. In welke mate, hangt af van lokale factoren en tal van andere elementen.

Vooral in Kortrijk is de vaarweg niet ruim genoeg voor grotere schepen. In de jaren ’70 werd het kanaal tussen Bossuit en het industriegebied in Kortrijk-Harelbeke gemoderniseerd, maar dus niet in Kortrijk. Daardoor is het kanaal vanaf de Leie slechts toegankelijk voor pleziervaart of schepen van 300 ton.

Het doel is dat schepen van klasse IV (1.350 ton) en klasse Va (3.000 ton) elkaar kunnen kruisen. Wanneer twee schepen van klasse Va elkaar willen kruisen, moet één van de twee even wachten.

Aansluiting met de Leie

Tot op vandaag hebben enkel de pleziervaart en kleine schepen tot 300 ton toegang tot het kanaal vanaf de Leie. Op het kanaal in Kortrijk bevinden zich immers drie historische, beschermde sluizen die te klein zijn voor hedendaagse binnenvaartschepen. Een vlotte verbinding met de Leie zal de watergebonden bedrijventerreinen langs het kanaal aantrekkelijker maken.

Nieuwe sluis bouwen

Schepen van 3.000 ton zijn tot 110 meter lang en vragen om een grotere sluis. Vandaag is het zo dat het waterpeil van het kanaal trapsgewijs zakt tot het niveau van de Leie, dankzij drie historische, beschermde sluizen. Met één grotere sluis wordt dat aanzienlijk niveauverschil in één keer overbrugd.

Kansen voor economie

Om meer goederentransport op het water te krijgen, denken we na over een efficiëntere economische invulling van het kanaal. Dit biedt immers heel wat nieuwe kansen voor de bestaande en toekomstige bedrijvigheid. Door hiernaar op zoek te gaan, maken we de overstap naar duurzaam watertransport heel wat toegankelijker!

Vlot zwaaien

Wanneer een binnenvaartschip op een veilige manier van richting wil veranderen, is voldoende ruimte om te kunnen draaien of zwaaien essentieel. Achteruitvaren is in principe mogelijk, maar voor een schip is dit niet evident en ook niet zonder gevaar. We bekijken waar deze schepen vlot en veilig kunnen draaien en hoe we dat concreet mogelijk kunnen maken.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.