Verruimen

Het kanaal wordt aangepast voor schepen tot klasse Va. Dat zijn schepen die 110 meter lang en 11,4 meter breed zijn. Deze schepen kunnen tot 3.000 ton goederen vervoeren, wat zoveel is als 150 vrachtwagens.
Zwaar geladen schepen liggen laag in het water. Daarom wordt het kanaal verdiept tot 4,2 meter.  Om voldoende manoeuvreer- en passeerruimte te voorzien, is ook de verbreding van de waterweg een must. Hoeveel precies verschilt per locatie en hangt af van de specifieke omgevingsfactoren.

Vernieuwen

De huidige infrastructuur is verouderd en vaak niet meer conform. Bruggen worden hersteld en soms zelfs vervangen. We tillen ze letterlijk naar een hoger niveau zodat ze ruimte bieden voor schepen met drie lagen containers. Kaaimuren, oevers en sifons krijgen een upgrade en ook de sluis van Ooigem ondergaat een totale vernieuwingskuur met het oog op een hogere capaciteit.

Verademen

Economie en ecologie varen dezelfde koers. Daarom kiezen we maximaal voor natuurvriendelijke en duurzame oplossingen. We herstellen meanders, bouwen vistrappen en voorzien fauna-uitstapplaatsen. Ook de mens krijgt meer ademruimte met de opwaardering van recreatiezones en voet- en fietsverbindingen. Samen met de betrokken lokale besturen steken we het publieke domein in een nieuw kleedje en verbeteren we de mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit.

 

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.