Water is voor de regio rond Brugge een cruciaal element. Het bracht de stad tot bloei en bepaalde het uitzicht van de regio. Dat is nu niet anders, want zowel drukke zeehavens als schilderachtige taferelen langs de waterkant zorgen voor welvaart, werkgelegenheid en wereldfaam. En toch is water dwars door de stad niet altijd evident. Mobiliteitsbehoeften veranderen, ook op onze waterwegen.

Om tot een oplossing te komen die zowel voor de scheepvaart als het wegverkeer gunstig is, werd het project Stadsvaart in het leven geroepen. Tussen de Scheepsdalebrug in Brugge en de Moerbruggebrug in Oostkamp neemt Stadsvaart de volledige mobiliteit onder de loep.

De Steenbruggebrug is een belangrijke verbinding tussen Brugge en Oostkamp. Daarom hebben we een plan klaar om de behoeften van de binnenvaart én het wegverkeer met elkaar te verzoenen. Ook willen we de beleving van het kanaalzicht versterken.

Met het schip

Aangepaste bocht en hogere brug maken weg vrij voor binnenvaart

De bestaande S-vormige bocht aan Steenbrugge is te krap en passen we aan naar een flauwe bocht. Zo kunnen kleine en grote schepen makkelijker en veiliger passeren. Nu moeten schippers er een moeilijk manoeuvre uitvoeren aan een lage snelheid. De bocht flauwer maken betekent dat hij rechter wordt. Het kanaal en het jaagpad (de Tragelweg) schuiven op in de richting van de Baron Ruzettelaan. Die aanpassing gebeurt volledig binnen de reservatiestrook: dat is een zone die het gewestplan in het verleden voorzag voor de uitbreiding van de waterweg.

 

De nieuwe hoge, vaste wegbrug krijgt een doorvaarthoogte van ongeveer zeven meter: dat is de afstand tussen het normale waterpeil en de onderkant van de brug. Zo kunnen schepen met drie lagen containers er veilig onderdoor.

Nieuwe kansen voor de omgeving

Door de bocht aan te passen, creëren we nieuwe open ruimte en dus mogelijkheden om die anders in te vullen. Daarvoor zitten we samen met verschillende partners om de noden en kansen voor de omgeving te bekijken.

Met de auto

Hogere brug voor vlot verkeer op vertrouwde locatie

De nieuwe wegbrug aan Steenbrugge wordt een hoog, vast exemplaar. Zo kunnen het wegverkeer en de scheepvaart elkaar makkelijk kruisen in plaats van afzonderlijk te moeten passeren. Vaarwel lange wachttijden voor autobestuurders, lijnbussen, fietsers en voetgangers!

De brug komt op dezelfde plek als de huidige te liggen. Dat biedt een aantal voordelen:

  • Auto’s kunnen gezwind oversteken aan 50 km/uur.
  • Het traject van de brug kent een eerder recht verloop dus hoeven bestuurders geen scherpe bochten te trotseren.
  • De aanloophellingen zijn korter, waardoor de ruimte rondom de brug beschikbaar blijft voor verschillende invullingen.

Ook de wegen hebben er baat bij

De Steenbruggebrug van de toekomst is een eenvoudige, strakke liggerbrug uit staal. Ze wordt ongeveer 22 meter breed, 235 meter lang en 7 meter hoog.

Niet alleen de brug ondergaat een metamorfose, ook de wegen ernaartoe passen we aan. Zo wordt de rotonde aan de Meulestee een kruispunt met lichten voor een vlottere doorstroming van het verkeer. Het kruispunt aan de Sint-Michielsestraat passen we aan, want omdat we de Vaartdijkstraat verlengen, zal ze via dat kruispunt aansluiten op de brug.

 

Met de fiets of te voet

Gloednieuwe fietsbrug wordt autovrije oversteekzone

In de buurt van de nieuwe wegbrug voorzien we een vlakke, beweegbare fietsbrug. Zo kunnen fietsers en voetgangers de overkant bereiken zonder puffen. Wanneer een schip passeert, moeten ze even wachten. Wie haast heeft, kan met het stalen ros oversteken via de wegbrug.

De fietsbrug komt ter hoogte van de bestaande rotonde aan de Baron Ruzettelaan en de Meulestee te liggen. Voor een veilig en vlot verkeer vervangen we de rotonde door een kruispunt met verkeerslichten. Met een aparte brug kunnen fietsers en voetgangers zich makkelijk en snel verplaatsen:

  • De afzonderlijke fietsbrug is een autovrije oversteekplaats tussen beide kanaaloevers.
  • De brug sluit aan op fietsroute De Groene Gordel.

Een droom voor fietsers en wandelaars

Deze elegante draaibrug voor zachte mobiliteit bestaat uit staal. Het wordt een boulevard van 6 meter breed en 42 meter lang en zal een zee van ruimte bieden voor fietsers en voetgangers. In de buurt van deze gloednieuwe oversteek voorzien we digitale infoborden die in realtime aangeven wanneer er een schip zal passeren.

De routes naar de fietsbrug passen we mee aan. Aan de Meulestee en de Sint-Michielsestraat zullen fietsers en voetgangers zonder zorgen kunnen oversteken, afgescheiden van het wegverkeer en met een verbeterde lichtenregeling. Verder voorzien we in schuilplaatsen voor wie wacht aan de fietsbrug, alsook fietsenstallingen.

 

Met het openbaar vervoer

Voorrang voor de bus

Je ziet ze steeds vaker in Vlaanderen: aparte rijstroken voor een vlottere doorstroming van bussen en trams. De wegcategorie van de N50 geeft onder meer voorrang aan het openbaar vervoer. Daarom rusten we de nieuwe wegbrug uit met een afzonderlijke busbaan.

De busbaan ligt in het midden van de weg, tussen de kruispunten aan de Meulestee en de Sint-Michielsestraat. Ongeveer in het midden van de brug wisselt deze strook van rijrichting, omdat de verkeersmodellen ons leren dat wachtende auto’s maximaal tot daar aanschuiven. De bus krijgt dus een fast lane tot aan de lichten.

Aan en rondom Steenbrugge zijn er nu drie bushaltes. Die vervangen we door twee nieuwe. Er komt eentje aan de carwash en eentje aan basisschool OLVA Brugge.

Omgeving krijgt metamorfose

De nieuwe wegbrug heeft een slank wegdek en open aanloophellingen. Een bewuste keuze van onze ontwerpers. Hiermee gaan we voor een licht en ruimtelijk gevoel. Zo versterkt deze eenvoudige, strakke liggerbrug de beleving van het nieuwe kanaalzicht.

Een oase van groen

Op de plaats van de huidige kanaalbocht ontstaat in de toekomst nieuwe open ruimte. Hier komt een groene zone waar natuur en ontspanning de hoofdrol spelen.

In deze rustige oase komt de nieuwe fietsbrug te liggen, die aansluit op fietsroute De Groene Gordel. Ten noorden van deze brug krijgen fauna en flora een nieuwe thuis. Ten zuiden van de brug komt een groene ontmoetingsplek voor de buurt.

Parkeergelegenheid

In Brugge voorzien we opnieuw heel wat parkeerplaatsen tussen het kanaal en het kruispunt aan de Meulestee. Ideaal om je daarna verder te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te verplaatsen!

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.