Binnenvaart

 

Een moderne, aangepaste verbinding tussen de Seine en de Schelde zorgt ervoor dat binnenvaartschepen met een laadvermogen tot 4.500 ton en drie lagen containers vlot kunnen passeren. Elk schip haalt 220 vrachtwagens uit de file.

Grotere schepen vragen natuurlijk om aangepaste infrastructuur. Daarom verhogen we bruggen zodat schepen met containers (tot drie lagen hoog gestapeld) er veilig onderdoor kunnen passeren. Ook de sluizen maken we groter, want deze schepen zijn tot wel 190 meter lang en 11,4 meter breed. Omdat ze meer lading kunnen vervoeren, liggen ze ook dieper in het water en verruimen we de vaarweg.

Verder is het van belang dat deze schepen veilig kunnen varen en elkaar vlot kunnen kruisen. Daarom worden op bepaalde plaatsen passeerstroken voorzien en worden de bochten flauwer gemaakt en verbreed. Om schepen te laten keren of zwaaien, zorgen we ook voor zwaaikommen die geschikt zijn voor grote schepen. Tot slot verhogen we de overslagcapaciteit door bestaande overslagplatformen te renoveren en uit te breiden.

Rivierherstel

 

Omdat we als waterwegbeheerder ook het leven op en langs het water belangrijk vinden, investeren we eveneens in rivierherstel. Onze rivieren waren eeuwenlang zowel de slagaders van de lokale economie als van de natuur. In het begin van de vorige eeuw kantelde die balans in het voordeel van de economische vooruitgang. Om rivieren geschikt te maken voor de binnenvaart ging veel van de natuurlijke ruggengraat verloren. Vandaag zetten we niet enkel in op meer infrastructuur voor de binnenvaart, maar willen we ook de natuur herstellen: natuurvriendelijke, duurzame oplossingen en een aangename leefomgeving, daarvoor zetten we ons in.

We willen de natuur meer kansen geven door onze waterwegen op natuurvriendelijke wijze te herstellen of aan te passen. Oude meanders worden waar mogelijk opnieuw verbonden en eventueel verdiept, zodat het oorspronkelijke karakter van de rivier gedeeltelijk hersteld wordt. Daarnaast verplaatsen vissen zich voortdurend in een waterloop op zoek naar voedsel, voortplantingsplaatsen, overwinteringsgebieden of nieuwe leefgebieden. Stuwen zorgen voor een te hoge stroomsnelheid waardoor vissen er niet zomaar voorbij kunnen zwemmen. Op bepaalde plaatsen bouwen we dan ook vispassages, zodat vissen vlot kunnen verder zwemmen. Voor de dieren die regelmatig op onze waterwegen vertoeven, voorzien we fauna-uitstapplaatsen, zodat zij zich van de ene oever naar de andere kunnen verplaatsen en gemakkelijk uit het water kunnen raken. Ook de oevers zelf worden aangepast. Veel oevers zijn namelijk beschadigd door de jaren heen en worden hersteld op een natuurvriendelijke manier. Zo geven we nog meer kansen aan de typische fauna- en flora. Verder zetten we op en langs de Leie ook in op het creëren van een ecologisch netwerk van natte natuur. Deze natuur kan bestaan uit verschillende vormen zoals vochtig hooiland, moeras, plas- en draszones, vernatte weilanden...

Recreatie

 

Om iedereen te laten meegenieten van de waterwegen en hun omgeving hebben we steeds meer aandacht voor recreatie op en langs het water. De waterwegen en de jaagpaden bieden immers niet enkel een uitstekend alternatief voor het wegtransport, je kan er ook tot rust komen of actief bezig zijn. Naast een dienstweg, is het jaagpad er namelijk voor iedereen. Hengelen, paardrijden, geocachen, skeeleren, enz. behoren tot de vele mogelijkheden. Waar mogelijk vervolledigen en renoveren we deze jaagpaden. Voor het voet- en fietsverkeer voorzien we op sommige plaatsen bruggen. Om deze aanpassingen te realiseren zitten we samen met gemeente- en stadsbesturen, de provincies en lokale belanghebbenden.

Voor wie liever vertoeft op onze waterwegen, hebben we met Seine Schelde Vlaanderen ook heel wat in petto. Zo bouwen we aanlegsteigers waar je kan aanmeren met je boot of kano. Ook hulpdiensten kunnen gebruikmaken van deze steigers. Daarnaast beschermen we de aangemeerde boten in de jachthavens van het passerende grote scheepvaartverkeer en maken we het mogelijk om op bepaalde plaatsen nieuwe jachthavens te ontwikkelen. Voor de liefhebbers van hengelsport voorzien we op sommige plaatsen hengelplaatsenOmgevingsaanleg maakt het plaatje compleet: op plaatsen waar heel wat infrastructurele werken gebeuren voor de binnenvaart, doen we ook meteen andere aanpassingen. Zo verfraaien we de nabije omgeving en krijgt die een duwtje in de rug om zich verder te ontwikkelen. Op de website van De Vlaamse Waterweg nv vind je meer info over onze visie en alle recreatieve mogelijkheden op en langs het water. 

Stadsvernieuwing

 

Heel wat waterwegen doorkruisen het centrum van een stad. Dat is geen toeval, want eeuwen geleden al was het water uiterst geschikt om handel te drijven met alle hoeken van het land en Europa. Door die interessante verbindingen via het water zijn veel steden en gemeenten ontstaan.

Door de jaren heen hebben veel steden en gemeenten zich echter afgekeerd van het water en was de weg koning. Vandaag herontdekken veel steden en gemeenten de voordelen en mogelijkheden van het water en krijgen de rivieren weer een centrale rol in het centrum. Van deze gelegenheid maken we gebruik om vaak ook de omgeving van het water in een nieuw jasje te steken. Daarvoor werken we samen met het stads- of gemeentebestuur om aan stadsvernieuwing te doen.

 

Bij de aanleg van de nieuwe omgeving houden rekening met tal van factoren zoals de historische context van de stad of gemeente en erfgoed, maar ook de gewenste invulling van open en publieke ruimte.

Met stadsvernieuwing brengen we het water weer dichterbij de mensen en maken we er een heuse belevingsplek van. Zo kan het stadsleven verder tot bloei komen.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.