Om de doortocht voor de scheepvaart en het wegverkeer te verbeteren, voeren we ook andere aanpassingen uit. Sommige ingrepen kunnen makkelijk verwezenlijkt worden op korte termijn. Andere oplossingen worden gerealiseerd op middellange termijn, na grondig onderzoek.

Verbeteringen op korte termijn

Aan de hand van eenvoudige ingrepen verbeteren we op korte termijn een aantal zaken. Zo komt er een aangepaste regeling van de digitale verkeersinformatieborden. Ook wordt bekeken hoe de lichtenregeling aan de kruispunten beter kan afgestemd worden op de brugbedieningen. De spertijdenregeling aan de brug van Moerbrugge werd al veranderd.

Verbeteringen op middellange termijn

De balans vinden tussen erfgoed en mobiliteitsverbetering is niet evident. Om het mobiliteitsvraagstuk in de regio rond Brugge te beantwoorden, is er ruimte voor goede oplossingen nodig. Er moeten dus doordachte afwegingen gemaakt worden tussen weg- en scheepvaartverkeer, erfgoed en stedelijke ontwikkeling.

Op middellange termijn willen we waar nodig een oplossing zoeken voor de verdieping en verbreding van de waterweg. Zo krijgen grote binnenschepen een vlotte doortocht en verbeteren we ook meteen de mobiliteit rond Brugge:

  • Verbreding: tussen de vesten en de R30 zoeken we naar oplossingen voor de bruggen, het talud aan de watertoren en de bochten aan de pakhuizen en de Maalse Poort.
  • Verdieping: aanpassingen aan de oevers, baggerwerken en aanleggen van passeerstroken waar schepen elkaar vlot kunnen kruisen.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.