Menen ligt aan de Leie, op de grens tussen Vlaanderen en Frankrijk. De Leie volgt er mooi de landsgrens, net zoals in Halluin, Wervik, Wervicq-Sud en Bousbecque. Daarom noemen we de rivier hier ook wel de ‘Grensleie’.

In Menen verruimen we de rivier. Daarmee verlenen we grotere schepen een vlottere doorgang. Door meer ruimte te creëren, wordt de Leie heel wat toegankelijker voor de binnenvaart.

Omdat moderne binnenvaartschepen een groter laadvermogen hebben, moet er ook meer ruimte komen onder de bruggen in Menen. Deze schepen kunnen namelijk tot drie lagen containers vervoeren, die bovenop elkaar gestapeld zijn.

Verder moeten de bochten van de Leie in het centrum van Menen flauwer gemaakt worden. Dat is nodig omdat grote schepen ook langer zijn, en dus minder wendbaar. Na verschillende mogelijkheden onderzocht te hebben, bleek een rechttrekking van de bochten de beste optie.

Naast betere infrastructuur voor de binnenvaart, hebben we in Menen ook aandacht voor rivierherstel, recreatie en stadsvernieuwing. Aan de bestaande stuw van Menen wordt een vispassage gebouwd. Die moet ervoor zorgen dat vissen ook voorbij de stuw op zoek kunnen gaan naar een schuilplaats of feestmaal. Er komt bovendien een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug. Hiermee zetten we sterker in op recreatieve en functionele fietsverbindingen. Daarnaast kan de brug gebruikt worden tijdens de werken, zodat fietsers en voetgangers minder ver rond moeten gaan.

In het centrum van de stad worden, in samenwerking met stad Menen, die ondersteund wordt door de Intercommunale Leiedal, ook ingezet op stadsvernieuwing. Zowel de linker- als de rechteroever zullen een ware metamorfose ondergaan.

Om de werken in Menen te kunnen uitvoeren, zijn er een aantal grondverwervingen noodzakelijk. Voor meer informatie kan je hier doorklikken.

Zit je met een vraag?

Misschien vind je het antwoord wel terug bij onze veelgestelde vragen. Zo niet dan kan je ons altijd jouw vraag doorsturen of naar een van onze activiteiten komen om meer info te krijgen.