In Brugge werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

De Dampoortsluis dateert van de 19de eeuw en is dus sterk verouderd en te klein voor moderne schepen. Schepen moeten zeer voorzichtig en traag binnenvaren terwijl de wegbruggen over beide sluishoofden geopend worden. Dat veroorzaakt ernstige verkeershinder.

Voor een vlottere doorgang van het scheepvaart- en wegverkeer is een nieuwe sluis noodzakelijk. Deze zorgt voor een snellere verplaatsing, zonder de toegang tot de binnenstad te blokkeren voor het wegverkeer. Er zijn vijf mogelijke locaties voorzien:

  • Stroomopwaarts van de huidige locatie
  • De huidige locatie
  • De Handelskom
  • De Zwaaikom
  • Voorbij de Krakelebrug

Voor de nieuwe locatie voor de Dampoortsluis zijn reeds belangrijke inzichten uit het onderzoek naar voren gekomen. Zo blijkt dat een herbouw van de sluis op de bestaande locatie niet wenselijk is. Bij dit alternatief is er een te grote impact op de R30 en het omliggend stadsweefsel, zoals de wijk Fort Lapin. Een nieuwe sluis in de Handelskom of in de Zwaaikom is ook geen optie. Deze locaties bieden geen meerwaarde voor het scheepvaartverkeer.

Waarom

Water is voor de regio rond Brugge een cruciaal element. Het bracht de stad tot bloei en bepaalde het uitzicht van de regio. Dat is nu niet anders, want zowel drukke zeehavens als schilderachtige taferelen langs de waterkant zorgen voor welvaart, werkgelegenheid en wereldfaam. En toch is water dwars door de stad niet altijd evident. De mobiliteitsbehoefte van de binnenvaart verzoenen met die van de weggebruikers blijkt vandaag geen gemakkelijke opgave.

Om tot een oplossing te komen die zowel voor het scheepvaart- als wegverkeer gunstig is, werd het project Stadsvaart in het leven geroepen. Tussen de Scheepsdalebrug in Brugge en de Moerbruggebrug in Oostkamp neemt Stadsvaart de volledige mobiliteit onder de loep. Dankzij het project blijft het water voor Brugge en de omliggende gemeenten de bondgenoot die het altijd al was.

Wanneer

Eind 2014 zijn we gestart met de studie naar de modernisering van de waterweg in en rond Brugge. Zo ontstond het overkoepelende project Stadsvaart, waarin de Steenbruggebrug, de Dampoortsluis én de Brugse doortocht vervat zitten. Zo wordt alles goed op elkaar afgestemd. Er werd een eerste milieueffectenrapport opgesteld over de verwachte gevolgen van de verschillende opties voor een vlotter scheepvaart- en wegverkeer.

Voor de vernieuwing van de Dampoortsluis werd voorlopig nog geen voorkeurslocatie vastgelegd. Daarvoor is er eerst verder onderzoek vereist naar de relatie tot erfgoed en de omgeving.

Waar?

Voor de nieuwe Dampoortsluis doen we nog onderzoek naar de beste locatie. Hieronder kan je doorklikken voor een overzicht van de aanpassingen of onderzoekselementen per stad of gemeente.