Naast aanpassingen voor een betere infrastructuur voor de binnenvaart, zetten we ook in op rivierherstel. Dit betekent dat we de Leie en haar vallei opwaarderen op het vlak van natuur, landschap en recreatie. Het herstellen en waar mogelijk heraankoppelen van oude Leiemeanders maakt hier deel van uit.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

Onze rivieren waren eeuwenlang zowel de slagaders van de lokale economie als van de natuur. In het begin van de vorige eeuw kantelde die balans in het voordeel van de economische vooruitgang. Om rivieren geschikt te maken voor de binnenvaart, werden ze rechtgetrokken waardoor heel wat meanders gescheiden werden van de vaarweg. Vandaag willen we deze meanders waar mogelijk terug in verbinding brengen met de rivier.

Er bestaan verschillende soorten meanders. De meander Desselgem-Schoondale is een boogvormige meander. Hier onderzoeken we of er bepaalde gedempte stukken terug open kunnen worden gemaakt en of een verbinding met de Leie wel wenselijk is. Daarnaast bekijken we hoe die verbinding het best kan gebeuren. Via een constructie willen we ook het waterpeil in de meander kunnen regelen.

Waarom

Door de oude meanders opnieuw te verbinden met de Leie worden deze terug onderdeel van het riviersysteem. Hierdoor kunnen de ecologische kansen van de typische flora verbeteren en wordt de rivierdynamiek herstelt.

Bij het opnieuw verbinden van de meander Desselgem-Schoondale met de Leie kan het water terug doorstromen en komen ook de aanpalende gronden weer in contact met de rivier.

Met deze aanpassingen zal het ook mogelijk zijn om het waterpeil in de meander te regelen. Hierdoor kunnen we in periodes met veel regen, voornamelijk in de winter, hoge waterstanden creëren waardoor natte natuur terug meer kansen krijgt in het valleigebied.

Wanneer

De studie naar de aanpassingen aan de Leiemeander in Desselgem-Schoondale is nog volop bezig.

Waar?

Op de kaart kan je situeren waar we deze aanpassing uitvoeren. Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.