In Kuurne hebben we aandacht voor recreatie, zodat iedereen mee kan genieten van het water en haar omgeving.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

De jachthaven van Kuurne ligt in een bocht van de Leie. Dit is gevaarlijk, want grote schepen van 190 meter lang zijn minder wendbaar en hebben meer ruimte nodig om een bocht te kunnen nemen. Om ervoor te zorgen dat een binnenvaartschip geen pleziervaartuig raakt, bekijken we de mogelijkheden om de vaarweg en de aanmeerplaatsen beter van elkaar te scheiden. Er wordt dus onderzocht welke aanpassingen er nodig zijn om de jachthaven op dezelfde locatie te behouden.

Waarom

Naast een betere infrastructuur hebben we in Kuurne ook aandacht voor recreatie. De jachthaven ligt momenteel op een moeilijke locatie, waardoor de aangemeerde plezierboten beschermd moeten worden door hen te scheiden van het passerende scheepvaartverkeer. We bekijken de mogelijkheden zodat schepen een makkelijkere doorgang krijgen.

Wanneer

Sinds midden 2017 is er een globaal voorontwerp voor de Leie. Daarin zit ook de bocht waarin de jachthaven gelegen is vervat. De Leie wordt deel per deel verder uitgewerkt naar een concreet ontwerp. Voor Kuurne zal er in dat ontwerp voldoende aandacht gaan naar veilige omstandigheden voor het aanmeren van pleziervaartuigen en een vlotte doorgang van de scheepvaart.

De werken voor de aanpassing van de bocht starten vermoedelijk in 2022.

Waar?

Op de kaart kan je situeren waar we deze aanpassing uitvoeren. Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.