In Brugge werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

Om de doortocht voor de scheepvaart en het wegverkeer te verbeteren, voeren we ook andere aanpassingen uit. Sommige ingrepen kunnen makkelijk verwezenlijkt worden op korte termijn. Andere oplossingen worden gerealiseerd op middellange termijn, na grondig onderzoek.

Waarom

Water is voor de regio rond Brugge een cruciaal element. Het bracht de stad tot bloei en bepaalde het uitzicht van de regio. Dat is nu niet anders, want zowel drukke zeehavens als schilderachtige taferelen langs de waterkant zorgen voor welvaart, werkgelegenheid en wereldfaam. En toch is water dwars door de stad niet altijd evident. De mobiliteitsbehoefte van de binnenvaart verzoenen met die van de weggebruikers blijkt vandaag geen gemakkelijke opgave.

Om tot een oplossing te komen die zowel voor het scheepvaart- als wegverkeer gunstig is, werd het project Stadsvaart in het leven geroepen. Tussen de Scheepsdalebrug in Brugge en de Moerbruggebrug in Oostkamp neemt Stadsvaart de volledige mobiliteit onder de loep. Dankzij het project blijft het water voor Brugge en de omliggende gemeenten de bondgenoot die het altijd al was.

Wanneer

Dit project bestaat uit diverse fases, waarvan de timing afhankelijk is van heel wat factoren. Een algemeen overzicht van de globale timing geven we je hier:

 Midden 2021: definitief ontwerp

2022-2023: Aanvraag omgevingsvergunning + aannemer aanstellen

Vanaf tweede helft 2023: start werken

Ten vroegste vanaf tweede helft 2024: Onderbreking N50

De omwonenden worden nog uitgebreid geïnformeerd over de verschillende fases die volgen en de minderhindermaatregelen.
Voor deze maatregelen werken we actief samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, stad Brugge en gemeente Oostkamp.

Waar?

Voor de verbeteringen aan de doortocht hebben we momenteel geen concrete locaties - daarvoor moeten we de studie verder afwachten. Hieronder kan je doorklikken voor een overzicht van de aanpassingen of onderzoekselementen per stad of gemeente.