In Brugge werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

Om de doortocht voor de scheepvaart en het wegverkeer te verbeteren, voeren we ook andere aanpassingen uit. Sommige ingrepen kunnen makkelijk verwezenlijkt worden op korte termijn. Andere oplossingen worden gerealiseerd op middellange termijn, na grondig onderzoek.

Waarom

Water is voor de regio rond Brugge een cruciaal element. Het bracht de stad tot bloei en bepaalde het uitzicht van de regio. Dat is nu niet anders, want zowel drukke zeehavens als schilderachtige taferelen langs de waterkant zorgen voor welvaart, werkgelegenheid en wereldfaam. En toch is water dwars door de stad niet altijd evident. De mobiliteitsbehoefte van de binnenvaart verzoenen met die van de weggebruikers blijkt vandaag geen gemakkelijke opgave.

Om tot een oplossing te komen die zowel voor het scheepvaart- als wegverkeer gunstig is, werd het project Stadsvaart in het leven geroepen. Tussen de Scheepsdalebrug in Brugge en de Moerbruggebrug in Oostkamp neemt Stadsvaart de volledige mobiliteit onder de loep. Dankzij het project blijft het water voor Brugge en de omliggende gemeenten de bondgenoot die het altijd al was.

Wanneer

Eind 2014 zijn we gestart met de studie naar de modernisering van de waterweg in en rond Brugge. Zo ontstond het overkoepelende project Stadsvaart, waarin de Steenbruggebrug, de Dampoortsluis én de Brugse doortocht vervat zitten. Zo wordt alles goed op elkaar afgestemd. Er werd een eerste milieueffectenrapport opgesteld over de verwachte gevolgen van de verschillende opties voor een vlotter scheepvaart- en wegverkeer.

De aanpassingen aan de doortocht zullen na verder onderzoek duidelijker in kaart gebracht worden

Waar?

Voor de verbeteringen aan de doortocht hebben we momenteel geen concrete locaties - daarvoor moeten we de studie verder afwachten. Hieronder kan je doorklikken voor een overzicht van de aanpassingen of onderzoekselementen per stad of gemeente.