In Brugge werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

De brug van Steenbrugge en haar omgeving vormen een grote uitdaging voor de mobiliteit in de zuidelijke rand van Brugge. Daarom richten we Steenbrugge opnieuw in met een nieuwe en hoge brug voor al het wegverkeer, een flauwere en veiligere bocht voor de binnenvaart en een afzonderlijke vlakke brug voor fietsers en voetgangers.

Voor schippers is de doorgang onder de huidige Steenbruggebrug te smal. Bovendien ligt er vlakbij de brug een krappe bocht, waardoor schepen een moeilijk manoeuvre moeten uitvoeren aan een verlaagde snelheid.

Ook voor autobestuurders, fietsers en voetgangers is de brug geen pretje. De brug ligt op een belangrijke verbindingsweg tussen Brugge en Oostkamp, waardoor het openen van de brug het wegverkeer stillegt. Bovendien zijn de kruispunten met de aansluitende wegen complex en onveilig.

De brug is bovendien sterk verouderd en dringend aan vervanging toe.

Voor een vlottere doorgang van het scheepvaart- en wegverkeer is een nieuwe brug noodzakelijk. Er werden acht alternatieven voorgesteld en met elkaar vergeleken. Uiteindelijk werd ervoor gekozen om de verouderde Steenbruggebrug te vervangen door een vaste, hoge brug voor al het wegverkeer en een beweegbare, vlakke brug voor fietsers en voetgangers. Groot voordeel: schepen kunnen gewoon onder de hoge brug doorvaren, terwijl auto’s erover rijden. Zo hoeft het scheepvaart- en wegverkeer niet langer afwisselend te passeren.

Waarom

Water is voor de regio rond Brugge een cruciaal element. Het bracht de stad tot bloei en bepaalde het uitzicht van de regio. Dat is nu niet anders, want zowel drukke zeehavens als schilderachtige taferelen langs de waterkant zorgen voor welvaart, werkgelegenheid en wereldfaam. En toch is water dwars door de stad niet altijd evident. De mobiliteitsbehoefte van de binnenvaart verzoenen met die van de weggebruikers blijkt vandaag geen gemakkelijke opgave.

Om tot een oplossing te komen die zowel voor het scheepvaart- als wegverkeer gunstig is, werd het project Stadsvaart in het leven geroepen. Tussen de Scheepsdalebrug in Brugge en de Moerbruggebrug in Oostkamp neemt Stadsvaart de volledige mobiliteit onder de loep. Dankzij het project blijft het water voor Brugge en de omliggende gemeenten de bondgenoot die het altijd al was.

Wanneer

Eind 2014 zijn we gestart met de studie naar de modernisering van de waterweg in de omgeving van Brugge. Zo ontstond het overkoepelende project Stadsvaart, waarin de Steenbruggebrug, de Dampoortsluis én de Brugse doortocht vervat zitten. Zo wordt alles goed op elkaar afgestemd. Er werd een eerste milieueffectenrapport opgesteld over de verwachte gevolgen van de verschillende mogelijkheden of alternatieven voor een vlotter scheepvaart- en wegverkeer.

Eind 2017 bekrachtigde de Vlaamse Regering de keuze voor een vaste, hoge brug voor het wegverkeer en een beweegbare, vlakke brug voor fietsers en voetgangers aan Steenbrugge. Het voorkeursalternatief voor de Steenbruggebrug wordt momenteel verder verfijnd tot een of meerdere gedetailleerde voorontwerpen.

Deze voorontwerpen worden opnieuw onderworpen aan een milieuonderzoek dat focust op de concrete uitvoering van het project en de impact van de werken op de omgeving. Voor eventuele negatieve gevolgen worden milderende of compenserende maatregelen uitgewerkt. Een bijzonder aandachtspunt is de inrichting van de kanaaloevers. Verder wordt er stilgestaan bij het type en de exacte locatie van de brug.

Wanneer er een voorkeursbesluit genomen is, gaan de ontwerpers aan de slag en wordt alle technische informatie gedetailleerd in kaart gebracht. Ten vroegste eind 2019 ligt er een ontwerp klaar. Aansluitend start de procedure voor het aanstellen van een aannemer en worden de nodige vergunningen aangevraagd. Pas als dat gebeurd is, kunnen de werken op het terrein starten.

 

Waar?

Op de kaart kan je situeren waar we deze aanpassing uitvoeren. Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.