In Brugge werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Wat, waarom, wanneer?

Update 25/01/2023: klik hier om de laatste update over dit project te bekijken.2

Wat

De Steenbruggebrug en haar omgeving vormen een grote uitdaging voor de mobiliteit in de zuidelijke rand van Brugge. Daarom richten we Steenbrugge opnieuw in met:

  • Een vaste, hoge brug voor alle wegverkeer: zo kunnen het wegverkeer en de scheepvaart elkaar makkelijk kruisen i.p.v. afzonderlijk te passeren. Vaarwel lange wachttijden voor autobestuurders, lijnbussen, fietsers en voetgangers!
  • Een nieuwe, autovrije fietsbrug: de brug zal vlak en beweegbaar zijn, zodat fietsers en voetgangers zonder puffen kunnen oversteken en de brug omhoog kan voor de scheepvaart.
  • Een flauwere en daardoor veiligere kanaalbocht: de huidige S-bocht is te krap en vergt een moeilijk manoeuvre van de schippers. Door de bocht rechter te trekken, vaart het daar sneller en veiliger.

De vaste, hoge brug voor het wegverkeer komt op ongeveer dezelfde plaats als de huidige Steenbruggebrug. Even verderop, ter hoogte van de rotonde aan de Baron Ruzettelaan en de Meulestee, komt de nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Het kanaal schuift op in de richting van de Baron Ruzettelaan.

Ook zal de beleving van het kanaalzicht aan Steenbrugge versterkt worden. De wegbrug krijgt een slank wegdek en open aanloophellingen aangemeten, wat de omgeving licht en ruimtelijk doet aanvoelen. Dat schept kansen voor de invulling van de zone rondom de brug.

Waarom

De huidige, beweegbare Steenbruggebrug is dringend aan vervanging toe. Niet alleen vanwege de verouderde staat waarin ze zich bevindt, maar ook vanwege de mobiliteitsuitdagingen waarmee we vandaag te kampen hebben: fi le op de weg vergroot de nood aan groener en grootschaliger vrachtverkeer via het water. Aanpassingen aan de binnenvaartinfrastructuur – zoals de twee nieuwe bruggen en de aanpassing van de kanaalbocht – dienen zich dan ook aan. Het is bovendien de ideale gelegenheid om ook de omgeving in een grondig vernieuwd jasje te steken. Het volledige project wordt medegefi nancierd door het Agentschap Wegen en Verkeer, stad Brugge en gemeente Oostkamp

Wanneer

Dit project bestaat uit diverse fases, waarvan de timing afhankelijk is van heel wat factoren. Een algemeen overzicht van de globale timing geven we je hier:

  •  Midden 2021: definitief ontwerp
  • 2022-2023: Aanvraag omgevingsvergunning + aannemer aanstellen
  • Vanaf tweede helft 2023: start werken
  • Ten vroegste vanaf tweede helft 2024: Onderbreking N50

De omwonenden worden nog uitgebreid geïnformeerd over de verschillende fases die volgen en de minderhindermaatregelen.
Voor deze maatregelen werken we actief samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, stad Brugge en gemeente Oostkamp.

Waar?

Op de kaart kan je situeren waar we deze aanpassing uitvoeren. Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.

 

 

Presenatie nieuwe bruggen en omgeveving Steenbrugge

Kon je niet aanwezig zijn tijdens de infomarkt? Je kan de presentatie van projectingenieur Frederiek Vanhessche onderstaand bekijken.

 

Infomarkt op woensdag 25 januari: Openbaar onderzoek

Nu het definitieve ontwerp klaar is kunnen we de omgevingsvergunning aanvragen, die nodig is om de werken te kunnen uitvoeren. Daar komt een openbaar onderzoek bij kijken. Hier krijgen jullie als buurtbewoners opnieuw de kans om opmerkingen te formuleren over het project. Je kan de plannen tijdens de openingsuren inkijken in de OostCampus in Oostkamp en het stadhuis van Brugge.
Op woensdag 25 januari 2023 van 14 tot 20 uur nodigen De Vlaamse Waterweg nv, Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, de stad Brugge en de gemeente Oostkamp je alvast uit om deze plannen toe te lichten en jouw vragen te beantwoorden in het Parochiaal Centrum Steenbrugge (Baron Ruzettelaan 296, Assebroek). Het openbaar onderzoek en de infomarkt gaan alleen over de uiteindelijke plannen van het project zelf, dus niet over de periode van de werken en de hinder.

De buurtbewoners kregen begin januari een infofolder en -brief van De Vlaamse Waterweg nv in de bus. Daarin staat dat het onderzoek loopt van 10 januari tot 10 februari. Deze data kloppen niet. 

Het openbaar onderzoek zal lopen vanaf 24 januari 2023 tot en met 22 februari 2023.