In Brugge werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Wat, waarom, wanneer?

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE STEENBRUGGEBRUG? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF

Update 25/10/2023: klik hier om de laatste update over dit project te bekijken.

Wat

De Steenbruggebrug en haar omgeving vormen een grote uitdaging voor de mobiliteit in de zuidelijke rand van Brugge. Daarom richten we Steenbrugge opnieuw in met:

  • Een vaste, hoge brug voor alle wegverkeer: zo kunnen het wegverkeer en de scheepvaart elkaar makkelijk kruisen i.p.v. afzonderlijk te passeren. Vaarwel lange wachttijden voor autobestuurders, lijnbussen, fietsers en voetgangers!
  • Een nieuwe, autovrije fietsbrug: de brug zal vlak en beweegbaar zijn, zodat fietsers en voetgangers zonder puffen kunnen oversteken en de brug omhoog kan voor de scheepvaart.
  • Een flauwere en daardoor veiligere kanaalbocht: de huidige S-bocht is te krap en vergt een moeilijk manoeuvre van de schippers. Door de bocht rechter te trekken, vaart het daar sneller en veiliger.

De vaste, hoge brug voor het wegverkeer komt op ongeveer dezelfde plaats als de huidige Steenbruggebrug. Even verderop, ter hoogte van de rotonde aan de Baron Ruzettelaan en de Meulestee, komt de nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Het kanaal schuift op in de richting van de Baron Ruzettelaan.

Ook zal de beleving van het kanaalzicht aan Steenbrugge versterkt worden. De wegbrug krijgt een slank wegdek en open aanloophellingen aangemeten, wat de omgeving licht en ruimtelijk doet aanvoelen. Dat schept kansen voor de invulling van de zone rondom de brug.

Waarom

De huidige, beweegbare Steenbruggebrug is dringend aan vervanging toe. Niet alleen vanwege de verouderde staat waarin ze zich bevindt, maar ook vanwege de mobiliteitsuitdagingen waarmee we vandaag te kampen hebben: fi le op de weg vergroot de nood aan groener en grootschaliger vrachtverkeer via het water. Aanpassingen aan de binnenvaartinfrastructuur – zoals de twee nieuwe bruggen en de aanpassing van de kanaalbocht – dienen zich dan ook aan. Het is bovendien de ideale gelegenheid om ook de omgeving in een grondig vernieuwd jasje te steken. Het volledige project wordt medegefi nancierd door het Agentschap Wegen en Verkeer, stad Brugge en gemeente Oostkamp

Wanneer

Dit project bestaat uit diverse fases, waarvan de timing afhankelijk is van heel wat factoren. Een algemeen overzicht van de globale timing geven we je hier:

  • 2021: definitief ontwerp
  • 2022-2023: Aanvraag omgevingsvergunning + aannemer aanstellen fietsbrug
  • 2024: start werken fietsbrug* + aannemer aanstellen hoge brug
  • 2025: start werken hoge brug met onderbreking N50*

* pas mogelijk na het verkrijgen van een omgevingsvergunning

We informeren de buurt over de verschillende fases en de maatregelen om de hinder te beperken. Voor deze maatregelen werken we samen met het Agentschap Wegen & Verkeer, gemeente Oostkamp en stad Brugge.

Waar?

Op de kaart kan je situeren waar we deze aanpassing uitvoeren. Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.

 

 

Update 25/10/2023: Beroepsprocedure omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering verleende op 14 juli 2023 onder voorwaarden de omgevingsvergunning. Tijdens de daaropvolgende beroepsperiode werden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen enkele verzoekschriften tot schorsing en/of nietigverklaring ingediend. Het Vlaamse Gewest, De Vlaamse Waterweg nv en Stad Brugge hebben kennisgenomen van deze beroepen en laten zich door een raadsman bijstaan in de procedure.

Een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen valt binnen 1 tot 2 jaar te verwachten. Door de onzekerheid van de uitspraak zal de Vlaams Waterweg nv de werken niet opstarten. Dit standpunt kan in het verder verloop van de procedure of bij nieuwe inzichten wijzigen.

Zonder beroep zouden de werken in 2024 op het terrein starten.

Update 07/08/2023: Omgevingsvergunning verleend onder voorwaarden

In mei 2023 liep het Openbaar Onderzoek voor de nieuwe Steenbruggebrug. Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid heeft het dossier behandeld en op 14 juli 2023 heeft de Vlaamse Regering de omgevingsvergunning verleend onder voorwaarden. Momenteel loopt de beroepsperiode. Via het Inzageloket van de Vlaamse Overheid kan je inzage krijgen in openbare onderzoeken, beslissingen van omgevingsvergunningen.

Update 28/04/2023: Nieuw openbaar onderzoek voor Steenbruggebrug n.a.v. een wijzigingsverzoek

De Vlaamse Waterweg nv diende een wijzigingsverzoek in i.f.v. enkele wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp. Dit zijn vooral wijzigingen in het kader van aanpassingen aan het kruispuntenontwerp van de beide kruispunten en het buffer- en infiltratieverhaal. Zo wordt er een bijkomend buffer- en infiltratiebekken voorzien op de hoek van de Sint-Michielsestraat met de Gaston Roelandtsstraat. Ook worden enkele aanpassingen doorgevoerd om tegemoet te komen aan de negatieve adviezen en bepaalde bezwaren uit het eerste openbaar onderzoek. Hierdoor loopt een nieuw openbaar onderzoek van 28/04/2023 t.e.m. 27/05/2023. Je kan de plannen en de documenten van de omgevingsvergunningsaanvraag en het wijzigingsverzoek tijdens het openbaar onderzoek digitaal raadplegen op het omgevingsloket en de plannen tijdens de openingsuren ook inkijken in OostCampus in Oostkamp en het Huis van de Bruggeling in Brugge.
 

Presentatie nieuwe bruggen en omgeveving Steenbrugge

Kon je niet aanwezig zijn tijdens de infomarkt? Je kan de presentatie van projectingenieur Frederiek Vanhessche onderstaand bekijken.

 

Infomarkt op woensdag 25 januari: Openbaar onderzoek

Nu het definitieve ontwerp klaar is kunnen we de omgevingsvergunning aanvragen, die nodig is om de werken te kunnen uitvoeren. Daar komt een openbaar onderzoek bij kijken. Hier krijgen jullie als buurtbewoners opnieuw de kans om opmerkingen te formuleren over het project. Je kan de plannen tijdens de openingsuren inkijken in de OostCampus in Oostkamp en het stadhuis van Brugge.
Op woensdag 25 januari 2023 van 14 tot 20 uur nodigen De Vlaamse Waterweg nv, Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, de stad Brugge en de gemeente Oostkamp je alvast uit om deze plannen toe te lichten en jouw vragen te beantwoorden in het Parochiaal Centrum Steenbrugge (Baron Ruzettelaan 296, Assebroek). Het openbaar onderzoek en de infomarkt gaan alleen over de uiteindelijke plannen van het project zelf, dus niet over de periode van de werken en de hinder.

De buurtbewoners kregen begin januari een infofolder en -brief van De Vlaamse Waterweg nv in de bus. Daarin staat dat het onderzoek loopt van 10 januari tot 10 februari. Deze data kloppen niet. 

Het openbaar onderzoek zal lopen vanaf 24 januari 2023 tot en met 22 februari 2023.