In Menen doen we aan rivierherstel, zo geven we de natuur opnieuw alle kansen.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

Een stuw regelt de stand van het water, maar voor vissen vormt ze een obstakel. Het onderwaterleven kan niet voorbij de stuw op zoek naar voedsel of een schuilplaats. Daarom bouwen we vlakbij de nieuwe stuw in Menen een vispassage, zodat vissen het terrein voorbij de stuw kunnen verkennen.

Waarom

Aan de bestaande stuw van Menen wordt een vispassage gebouwd. Die moet ervoor zorgen dat vissen ook voorbij de stuw op zoek kunnen gaan naar een schuilplaats of feestmaal.

Wanneer

De Leie wordt in verschillende fases gemoderniseerd. In totaal pakken we 45 kilometer van de rivier aan – goed voor 90 kilometer oevers, dus. Dat kan je niet zomaar in één keer. Daarom pakken we deel per deel aan, van noord naar zuid. We beginnen tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve en gaan door naar het stuk tussen Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke. Vervolgens werken we tussen Harelbeke en Menen, om tenslotte het stuk tussen Menen en Wervik aan te pakken.

In eerste instantie werd er uitvoerig gesproken met verschillende partners. Dat resulteerde in een visie voor een toegankelijkere Leie voor de binnenvaart. In het najaar van 2015 startte vervolgens de studie naar de modernisering van de Leie: verruiming, zwaaikommen, passeerstroken, natuurvriendelijke oevers, meanders, een aantal wegbruggen en fietsers- en voetgangersbruggen.

Intussen is er een globaal voorontwerp dat sinds midden 2017 klaar is. Dat voorontwerp werken we verder uit, deel per deel. In de studie bekijken we tal van elementen zoals de nautische voorwaarden, stabiliteit, ruimtelijke planning, groenbeheer, nutsleidingen … Hiermee werken we een definitief ontwerp uit.

De bouw van de vispassage wordt momenteel voorzien in 2023.

 

Waar?

Op de kaart kan je situeren waar we deze aanpassing uitvoeren. Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.