In Wervik investeerden we in een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

copyright Ignace Lacante

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

De Leie moet verruimd worden om een vlotte doorgang te verlenen aan grotere schepen. Zij hebben immers meer plaats nodig om veilig te varen en kruisen. Moderne schepen zijn langer en breder, dus moeten we de vaarweg naargelang aanpassen. Omdat deze schepen meer lading kunnen vervoeren, liggen ze dieper in het water en hebben ze ook onder de waterspiegel meer ruimte nodig.

Waarom

De Leie in Wervik werd op Vlaams grondgebied reeds verbreed om een vlotte doorgang te verlenen aan grotere schepen. In de toekomst wordt de rivier hier ook nog verdiept. Hedendaagse binnenvaartschepen hebben immers meer plaats nodig om veilig te kunnen varen en kruisen. Moderne schepen zijn breder, dus moeten we de vaarweg naargelang aanpassen. Omdat ze een groter laadvermogen hebben, liggen ze dieper in het water en hebben ze ook onder de waterspiegel meer ruimte nodig.

Wanneer

De Leie wordt in verschillende fases gemoderniseerd. In totaal pakken we 45 kilometer van de rivier aan. Dat kan je niet zomaar in één keer. Daarom pakken we deel per deel aan, van noord naar zuid. We beginnen tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve en gaan door naar het stuk tussen Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke. Vervolgens werken we tussen Harelbeke en Menen, om tenslotte het stuk tussen Menen en Wervik aan te pakken.

In eerste instantie werd er uitvoerig gesproken met verschillende partners. Dat resulteerde in een visie voor een toegankelijkere Leie voor de binnenvaart. In het najaar van 2015 startte vervolgens de studie naar de modernisering van de Leie: verruiming, zwaaikommen, passeerstroken, natuurvriendelijke oevers, meanders, een aantal wegbruggen en fietsers- en voetgangersbruggen.

Intussen is er een globaal voorontwerp dat sinds midden 2017 klaar is. Dat voorontwerp werken we verder uit, deel per deel. In de studie bekijken we tal van elementen zoals de nautische voorwaarden, stabiliteit, ruimtelijke planning, groenbeheer, nutsleidingen … Hiermee werken we een definitief ontwerp uit.

Tijdens de werken aan de omgeving en de nieuwe Leiebrug werd de vaarweg reeds voor een groot stuk verbreed. De verdere verdieping en verbreding van de Leie in Wervik is momenteel voorzien in 2024.

Waar?

De Leie in Wervik wordt verruimd om een vlotte doorgang te verlenen aan grotere schepen.