In Menen werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

De Leie in Menen kronkelt lustig door het landschap. Dat maakt het moeilijk voor schepen om vlot te varen. De bocht in centrum wordt daarom rechtgetrokken. Zo kunnen schepen makkelijker en veiliger passeren. Deze rechttrekking gebeurt door de waterloop op bepaalde plaatsen aan te vullen met grond en op sommige plaatsen grond weg te nemen.

Waarom

De bocht van de Leie in het centrum van Menen moet flauwer gemaakt worden. Dat is nodig omdat grote schepen ook langer zijn, en dus minder wendbaar. Na verschillende mogelijkheden onderzocht te hebben, bleek een rechttrekking van de bocht de beste optie.

Wanneer

De voorontwerpen van de nieuwe brug in de Rijselstraat en de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug worden momenteel omgezet in een definitief ontwerp. Ondertussen wordt ook gestart met de opmaak van het milieueffectenrapport, het zogenaamde MER.

Vooraleer de werken in het centrum van Menen kunnen starten, moeten alle panden gesloopt zijn. Deze sloopwerken zijn eind 2020 begonnen. De eigenlijke Leiewerken starten ten vroegste in de zomer van 2022.

Waar?

Op de kaart kan je situeren waar we deze aanpassing uitvoeren. Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.