In Menen werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

De Leie in Menen kronkelt lustig door het landschap. Dat maakt het moeilijk voor schepen om vlot te varen. De bocht in centrum wordt daarom rechtgetrokken. Zo kunnen schepen makkelijker en veiliger passeren. Deze rechttrekking gebeurt door de waterloop op bepaalde plaatsen aan te vullen met grond en op sommige plaatsen grond weg te nemen.

Waarom

De bocht van de Leie in het centrum van Menen moet flauwer gemaakt worden. Dat is nodig omdat grote schepen ook langer zijn, en dus minder wendbaar. Na verschillende mogelijkheden onderzocht te hebben, bleek een rechttrekking van de bocht de beste optie.

Wanneer

De bouw van de fiets- en voetgangersbrug in Menen, ter hoogte van het Barakkenpark, verloopt volgens schema. De bouw van de brug gebeurt tegelijk met voorbereidende werken aan de oevers die zorgen dat de Leie er later op een veilige manier verbreed kan worden. Het flauwer maken van de bocht in de Leie in het centrum, samen met het verleggen van de oevers en het fietspad bij het Barakkenpark, is voorzien voor 2027.

Waar?

Op de kaart kan je situeren waar we deze aanpassing uitvoeren. Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.