In Dentergem passeert de rivier de Leie, die de verbinding vormt richting Frankrijk.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

In Dentergem werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven. Ook doen we hier aan rivierherstel en geven we zo de natuur weer alle kansen.

Waarom

Om grotere schepen een vlotte doorgang te verlenen wordt de Leie verruimd. Door meer ruimte te creëren, wordt de Leie toegankelijker voor de binnenvaart. 

Naast betere infrastructuur voor de binnenvaart focussen we in Dentergem ook op rivierherstel. Tussen Olsene (Zulte) en Ponthoek (Dentergem) en tussen Oeselgem (Dentergem) en Heuvelhoek (Zulte) verbinden we oude meanders opnieuw met de Leie. Ook de oevers worden op een natuurvriendelijke manier hersteld, zodat ze een waar paradijs voor typische rivierfauna en -flora worden. Tot slot garanderen fauna-uitstapplaatsen dat dieren makkelijk uit het water geraken en langs de oevers op zoek kunnen naar een nestplaats of voedsel.

Wanneer

De werken in Dentergem starten ten vroegste in 2022