In Menen hebben we aandacht voor recreatie, zodat iedereen mee kan genieten van het water en haar omgeving.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

De nieuwe fietsers- en voetgangersbrug vormt samen met de nieuwe brug in de Rijselstraat 1 grote familie en de ontwerpen zijn dan ook op elkaar afgestemd.

 

Waarom

Naast betere infrastructuur voor de binnenvaart, hebben we in Menen ook aandacht voor rivierherstel, recreatie en stadsvernieuwing. We bouwen een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug ter hoogte van de Grondwetstraat. Hiermee zetten we sterker in op recreatieve en functionele fietsverbindingen. Daarnaast kan de brug gebruikt worden tijdens de werken, zodat fietsers en voetgangers minder ver rond moeten gaan.

Wanneer

De bouw van de fiets- en voetgangersbrug in Menen, ter hoogte van het Barakkenpark, verloopt volgens schema. De afgelopen maanden zijn er paalfunderingen voor de toekomstige brug geboord aan beide oevers. Ook het inbrengen van de damplanken is zo goed als afgerond. Daarna worden de landhoofden gebouwd waarop de brug uiteindelijk zal rusten. De stalen onderdelen van de brug zelf worden in 2024 geplaatst.

De bouw van de brug gebeurt tegelijk met voorbereidende werken aan de oevers die zorgen dat de Leie er later op een veilige manier verbreed kan worden.

Zodra de brug is gebouwd en de oevers, de groene omgeving en het jaagpad zijn aangelegd, zal de brug volgens plan in 2024 in gebruik genomen worden. Dat zal dus voor de start van de werken aan de centrumbrug zijn en de mobiliteit voor fietsers en voetgangers op dat moment bevorderen.

Waar?

Op de kaart kan je situeren waar we deze aanpassing uitvoeren. Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.