In Harelbeke werken we aan een betere toekomst voor de binnenvaart om transport via het water een duwtje in de rug te geven.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

In Harelbeke werd de oude stuw vervangen door een nieuw exemplaar, zodat de bedrijfszekerheid weer gegarandeerd werd. Een stuw regelt namelijk het niveau van het water in een waterloop zodat schepen bij zeer droge of natte periodes toch veilig kunnen varen en schippers hun werk kunnen blijven doen.

Ook verbeterden we op die manier de waterbeheersing van de rivier. Bij zware regenval kan het zijn dat de Leie buiten haar oevers treedt. Dankzij een stuw kan het water afgevoerd worden om dit te voorkomen.

De nieuwe stuw kwam op dezelfde plaats als de huidige te liggen, omdat dat de meest geschikte locatie was. Om wateroverlast tijdens de werken te vermijden, hebben we eerst een tijdelijke stuw gebouwd.

Bijzonder aan de stuw in Harelbeke is dat ze volledig energieneutraal werkt. We plaatsten turbines die de sterke stroming van het water opvangen en omzetten naar elektriciteit.

Waarom

De stuw van Harelbeke was verouderd en dus kwam er een nieuwe stuw. Deze innovatieve stuw wekt haar eigen energie op en is volledig energieneutraal.

Wanneer

De tijdelijke stuw was sinds mei 2015 in gebruik, waarna de oude stuw afgebroken kon worden. De tijdelijke stuw heeft ondertussen plaats gemaakt voor de nieuwe, definitieve stuw. Deze nieuwe stuw is in werking sinds eind 2019. 

Waar?

Op de kaart kan je situeren waar we deze aanpassing uitvoeren. Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.