In Harelbeke hebben we ook aandacht voor recreatie, zodat iedereen mee kan genieten van het water en haar omgeving.

Wat, waarom, wanneer?

 

Wat

Het Moleneiland was de ideale thuishaven voor de werfkeet van de aannemer. Hier werkte hij en werd de situatie op het terrein van dichtbij opgevolgd. Na de werken transformeerden we het Moleneiland tot een aantrekkelijke plek aan het water.

Waarom

Omdat een stuw een obstakel voor de trek van het onderwaterleven is, bouwden we naast de stuw een vispassage. Die zorgt ervoor dat vissen ook voorbij de stuw op zoek kunnen naar een schuilplaats of feestmaal. Boven de vispassage is er een passerelle voor wandelaars van waarop ze de vissen en het stromende water kunnen gadeslaan.

Naast betere infrastructuur voor binnenvaart en rivierherstel hebben we in Harelbeke ook aandacht voor recreatie. Zo kreeg het Moleneiland, dat tussen de Leie en een oude Leie-arm ligt, een nieuwe inrichting. De oude Leie-arm verbonden we opnieuw met de rivier, waardoor het water weer tot aan de Banmolens stroomt. Om het Moleneiland vanaf het stadscentrum toegankelijker te maken, werd er bovendien een draaibrug voor fietsers en voetgangers gebouwd.

Wanneer

De nieuwe Banmolenbrug werd in november 2017 geplaatst. De intake van de Banmolens is klaar sinds begin juli 2018. Ook de beweegbare Bloemmolenbrug is reeds geïnstalleerd. Eind 2019 werd de vispassage gebouwd en zijn alle werken afgerond.

Waar?

Op de kaart kan je situeren waar we deze aanpassing uitvoeren. Hieronder kan je doorklikken naar de locatie voor een overzicht van alle aanpassingen.